Free Porn
خانه نویسندگان انجمن نجات

انجمن نجات

دیدار ابراهیم خدابنده و زهرا میرباقری با رئیس جمهور سابق آلبانی

 ( دیدار ابراهیم خدابنده و زهرا میرباقری با رئیس جمهور سابق آلبانی ) گفتگوهای فرهنگی ایران و بالکان – حضور انجمن نجات انجمن نجات، مرکز تهران،...

شرکت انجمن نجات در نشست پروژه کالکان در تهران

شرکت انجمن نجات در نشست پروژه کالکان در تهران  انجمن نجات، مرکز تهران، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… خدابنده از جانب خانواده های دردمند و رنج کشیده...

مصاحبه با یکی از اعضای سابق فرقه تروریستی رجوی در اروپا

مسعود رجوی طبیعی ترین غرایز انسانی را سرکوب می کرد اما خودش هر کاری می خواست انجام می داد. افرادی که در اشرف بودند...

مفهوم حمایت شخصیت های غربی از مجاهدین خلق چیست؟

مفهوم حمایت شخصیت های غربی از مجاهدین خلق چیست؟ انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۷:…ظاهراً مسعود رجوی این عده از سیاستمداران از...

رهبر مفقود فرقه، جدائی صنف معتمدین را چگونه توجیه می کند؟

 فرقه ها ساختار هرمی دارند و به طور لایه لایه اداره می شوند. هر طبقه از هرم وظایف مخصوصی دارد و فقط بخشی از...

به یاد دوست و برادرمان مرحوم صمد نظری که دو سال از فراقش می گذرد

به یاد دوست و برادرمان مرحوم صمد نظری که دو سال از فراقش می گذرد انجمن نجات، مرکز مازندران، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۶:…  دو...

نشریه انجمن نجات شماره ۷۱ منتشر شد

نشریه انجمن نجات شماره ۷۱ منتشر شد  انجمن نجات، دهم اکتبر ۲۰۱۶:… نامه سرگشاده خانم ندایی به ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی، استفاده ابزاری سعودی ها؟!...

بیانیه انجمن نجات – قابل توجه خانواده ها (۳)

بیانیه انجمن نجات – قابل توجه خانواده ها (۳)  انجمن نجات، بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۶:… خوشبختانه بعضی از افراد در آلبانی این موقعیت را به...