خانه نویسندگان الفرد یعقوب زاده

الفرد یعقوب زاده

آلفرد یعقوب زاده: زنان اسیر در دست داعش

چهره‌شان، در ۲۰ کیلومتری خط مقدم نیروهای داعش یادآور درد و رنجییست که بر آنها رفته است. در طول دو هفته من داستان مادرانی...