خانه نویسندگان ابراهیم نبوی

ابراهیم نبوی

ابراهیم نبوی: تاثیرات مریم رجوی

تاثیرات مریم رجوی ابراهیم نبوی، روز آنلاین، دوازدهم اوت ۲۰۱۵:… مریم رجوی تاثیر زیادی بر شوهرش مسعود رجوی داشت، به شکلی که بلافاصله بعد از...