خانه ادبیات ایران محمد علی شیرازی ـ شاعر / سلطان قلب ها

محمد علی شیرازی ـ شاعر / سلطان قلب ها

سراینده «سلطان قلب‌ها» در بستر بیماری

محمدعلی حافظ‌ الکتب که به محمدعلی شیرازی معروف است، در سال ۱۳۱۹ در شهر شیراز متولد شده و هم پیش از انقلاب و هم...