خانه ادبیات ایران عارف قزوینی

عارف قزوینی

رونمایی از عکس منتشر نشده عارف قزوینی در سینما الوند همدان پس از ۸۴ سال

در ابتدای مراسم امیرشهاب رضویان، کارگردان سینما، ضمن اشاره به شخصیت‌های مهم تاریخی كه در جنبش مشروطيت نقش داشته اند از جمله آقاسید جمال‌...