Free Porn
xbporn
خانه ادبیات ایران صادق هدايت

صادق هدايت

صادق هدایت، راوی زخم‌ها و تناقض‌ها

از یک طرف هدایت بار سنت را بر دوش دارد، فرهنگ گذشته‌ی ما را، زبان پهلوی یاد می‌گیرد، حتی به فرهنگ عامیانه توجه می‌کند،...