خانه ادبیات ایران احمد شاملو

احمد شاملو

احمد شاملو برای چه کسانی «قدیس» است؟

اما برآیند واکنش‌ها به پخش مستند «قدیس» را شاید بتوان در عبارتی یافت که یکی از منتقدان این فیلم به کار برد و آن...

به فرخندگی نوَد سالگی احمد شاملو

۲۱ آذرماه ۱۳۹۴ خورشیدی احمد شاملو ۹۰ ساله می‌شود. شاملوی شاعر - بر کنار از چند و چون کارنامۀ بیرون از شعرش، - در...