خانه کتاب یک نفر، یک روز، سی سال ـ ابراهیم خدابنده

یک نفر، یک روز، سی سال ـ ابراهیم خدابنده

فرازی از کتاب یک نفر، یک روز و سی سال – قسمت دوم

فرازی از کتاب یک نفر، یک روز و سی سال – قسمت دوم  انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۶:… این یافته ها مشخص...

فرازی از کتاب “یک نفر، یک روز، سی سال” – قسمت اول

فرازی از کتاب “یک نفر، یک روز، سی سال” – قسمت اول انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۶:… کتاب “یک نفر، یک روز،...