Free Porn
xbporn
خانه کتاب کتاب سقوط بهشت: پهلوی‌ها و آخرین روزهای پادشاهی ایران

کتاب سقوط بهشت: پهلوی‌ها و آخرین روزهای پادشاهی ایران

انتشار کتابی تازه درباره محمدرضا شاه پهلوی به قلم اندرو اسکات کوپر

کتاب زندگی شاه از کودکی تا به قدرت رسیدنش در سال ۱۳۲۰، ترورهای نافرجامش، حوادث ۲۸ مرداد، ازدواجش با فرح دیبا و در پایان...