Free Porn
xbporn
خانه ادبیات جهان یوهان گوتلیب فیشته

یوهان گوتلیب فیشته

غازچران ساده و فیلسوف پیچیده

یوهان گوتلیب فیشته (Johann Gottlieb Fichte) برای گذران زندگی و کمک به خانواده در کودکی غاز می‌چراند. روزی کشیش روستا کودک را به نجیب‌زاده‌ای...