Free Porn
xbporn
خانه ادبیات جهان برتولت برشت ـ آلمانی

برتولت برشت ـ آلمانی

برتولت برشت؛ هنرمندی که دنیا را پرآشوب می‌خواست

تمام کسانی که زمانی در آمریکا نسبت به خطر نازیسم و فاشیسم هشدار داده و مبارزه با آن را خواستار شده بودند، در مظان...