خانه تاریخ، فرهنگ و هنر پوران شریعت رضوی

پوران شریعت رضوی

پوران شریعت‌رضوی؛ گم‌شده در پرتو همسرش دکتر علی شریعتی

او خواهر مهدی شریعت‌رضوی، یکی از سه دانشجویی بود که در حمله نیرو‌های امنیتی به دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ کشته شد. پوران شریعت‌رضوی...