Free Porn
xbporn

فریدریش روکرت

فریدریش روکرت؛ ستایشگر حافظ و پایه‌گذار غزل در زبان آلمانی

در اوایل قرن نوزدهم با ترجمه و پخش آثار سرایندگان ایرانی در قلمرو زبان آلمانی، فرم غزل در میان شاعران آلمانی محبوبیت یافت و...