خانه سینما عبدالحسین نوشین

عبدالحسین نوشین

عبدالحسین نوشین؛ پیشرو در تئاتر ایران

اردوان مفید می گوید: "نوشین برای نخستین بار به استانیسلاوسکی اشاره می کند. نوع بیان، دکلاماسیون و حرکات اغراق آمیز بازیگران او به شدت...