محمد کرمی

مشعل های انسانی ، در ژوئن ۲۰۰۳ بدستور مریم قجر عضدانلو روشن شد

مشعل های انسانی ، در ژوئن ۲۰۰۳ بدستور مریم قجر عضدانلو روشن شد محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هجدهم ژوئن ۲۰۱۵:… این مشعل ها به خاطر...

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین قسمت 12 :خود کشی زنده یاد کریم پدرام

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین قسمت قسمت دوازدهم : خود کشی زنده یاد کریم پدرام   محمد کرمی، وبلاگ عیاران، شانزدهم می ۲۰۱۶:… بزرگترین جرم کریم...

روشنگری در رابطه کشتار ۱۹ فروردین توضیح استراتژیک مسعود رجوی در این رابطه ( قسمت اول)

روشنگری در رابطه کشتار ۱۹ فروردین توضیح استراتژیک مسعود رجوی در این رابطه ( قسمت اول) محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، شانزدهم آوریل ۲۰۱۶:… در بحث...

ملاقات با فرزندان در زندان فرقه رجوی حق مسلم خانواده ها است

ملاقات با فرزندان در زندان فرقه رجوی حق مسلم خانواده ها است  محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دوم مارس ۲۰۱۶:…  ایمان داشته باشید که تنها...

محمد کرمی: تیف و تبعات آن در دستگاه مجاهدین با گذشت سالهاـ قسمت دوم

چرا سازمان مجاهدین اینقدر از تیف وحشت داشت؟ زمانی که از داخل اشرف فرار کرده و به تیف رفتیم یک ساعت بعد سران سازمان مجاهدین...

خبر فوری : فرزند یکی از خانواده هایی که به دم در لیبرتی رفته بودند از فرقه جدا شد

آقای مسعود مشکینیان نیز به دنبال خودداری از نوشتن مقاله یا مصاحبه علیه خانواده اش به نشستهای فحش و فحاشی و شکنجۀ روانی رجوی...