خانه فعالین حقوق بشر شهروز تاجبخش

شهروز تاجبخش

شهروز تاجبخش: از انتقال اعضای مجاهدین به زندان جدید جلوگیری کنید

از انتقال اعضای مجاهدین به زندان جدید جلوگیری کنید    شهروز تاج بخش، وبلاگ مجاهد، سی ام نوامبر ۲۰۱۷:… خبرهای رسیده از درون تشکیلات مجاهدین در آلبانی...

شهروز تاجبخش: نمایش تکراری دیگری از فرقه‌ی رجوی

فرقه تلاش دارد که با هر تلاشی نام خود را در حاشیه‌ی مسائل مرتبط با ایران حفظ کند و شعارهای این شو تبلیغاتی نیز...

شهروز تاجبخش: امیدهای واهی فرقه‌ی رجوی به ترامپ و جناح جنگ طلب آمریکا

امیدهای واهی فرقه‌ی رجوی به ترامپ و جناح جنگ طلب آمریکا  شهروز تاج بخش، وبلاگ مجاهد، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:…  با روی کار آمدن ترامپ و...

نگاهی به نامه‌ی مقام های سابق آمریکایی به ترامپ درمورد فرقه‌ی رجوی

نگاهی به نامه‌ی مقام های سابق آمریکایی به ترامپ درمورد فرقه‌ی رجوی شهروز تاج بخش، وبلاگ مجاهد، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۷:…  حیات مجاهدین بدون...

نامه سرگشاده شهروز تاجبخش به آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی

نامه سرگشاده شهروز تاجبخش به آقای ادی راما نخست وزیر کشور آلبانی شهروز تاج بخش، وبلاگ مجاهد، هشتم ژانویه ۲۰۱۷:… در چنین شرایطی انتظار ما از...

شهروز تاجبخش: سرنوشت اعضای فرقه رجوی در آلبانی چه خواهد شد ؟

سرنوشت اعضای فرقه رجوی در آلبانی چه خواهد شد ؟  شهروز تاج بخش، وبلاگ مجاهد، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶:… فرقه‌ی رجوی که از چاله‌ی لیبرتی به چاه...

شهروز تاجبخش :نمایش تبلیغاتی مریم رجوی در پاریس و عدالتی که بازیچه شده است

نمایش تبلیغاتی مریم رجوی در پاریس و عدالتی که بازیچه شده است  شهروز تاج بخش، وبلاگ تاج بخش، پنجم دسامبر ۲۰۱۶:… البته وقاحت ، مفهومی نهادینه...

شهروز تاجبخش: بحران لاعلاج بی آیندگی مجاهدین

بحران لاعلاج بی آیندگی مجاهدین  شهروز تاج بخش، وبلاگ مجاهد، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:…  هنگامی که در سی سال پیش ، مسعود رجوی، رهبر فرقه مجاهدین...