خانه حقوق بشر نسرین احمدی

نسرین احمدی

قربانیان فرقه مجاهدین (۱ و۲) – نسرین احمدی (+ قتل هفت نفر از اعضا)

قربانیان فرقه رجوی ، نسرین احمدی + قتل هفت نفر از اعضا ــ قسمت اول و دوم  ندای حقیقت، سی ام اکتبر ۲۰۱۶:…  حوالی سال های...