خانه حقوق بشر معصومه غیبی پور و احمد رازانی

معصومه غیبی پور و احمد رازانی

قربانیان فرقه رجوی ـ معصومه غیبی پور و احمد رازانی ـ قسمت 15 و 16

قربانیان فرقه (۱۵ و۱۶) – معصومه غیبی پور ( و احمد رازانی) ندای حقیقت، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۶:… جلو می رفت و ما اصلا جرأت...