خانه قربانیان نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین مرجان اکبریان و یاسر اکبری نسب

مرجان اکبریان و یاسر اکبری نسب

ندای حقیقت : قربانیان فرقه رجوی ـ مرجان اکبریان و یاسر اکبری نسب قسمت 13 و 14

آنقدر او را در جلسات مورد اذیت و آزار و تحقیر وتهمت قرار دادند که  وی  درحالیکه تنها حدود 30 سال سن داشت خودکشی...