خانه حقوق بشر سهیل ختار

سهیل ختار

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند…

تحت فرمان حاج مسعود رجوی انسان ها به همین راحتی به قتل می رسند... مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  به دستور...