خانه زنان عاطفه اقبال

عاطفه اقبال

عاطفه اقبال:از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما

دشمنی با خانواده نیز از همان سالها شروع شد. بجای پاسخگویی و گفتگو و بحث منطقی، قلع و قمع مخالفان را جنگ سیاسی نامیدند!...

عاطفه اقبال: چهارصد خانواده ی بی نام و نشان!

چهارصد خانواده ی بی نام و نشان! عاطفه اقبال، کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث، وبلاگ یادداشتها، بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۵:… چرا خانواده...

عاطفه اقبال: نمایشنامه چند پرده ای!

نمایشنامه چند پرده ای! عاطفه اقبال، کمپین لیبرتی (یادداشت ها)، بیستم دسامبر ۲۰۱۵:… در این میان ساکنان کمپ لیبرتی می میرند. گاهی از بیماری های ریشه...