خانه زنان رویا کریمی مجد

رویا کریمی مجد

حکایت عروس‌های نابالغ

لیلا تنها نیست. او یکی از ۳۷ هزار دختری است که با سن کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۴ پیراهن بخت بر تن...

رویا کریمی:خشونت خانگی «امری خانوادگی» نیست

به طور مثال هر کس که خشونت دیده، چه خشونت جنسی، چه خشونت روانی و چه فیزیکی ظرف سه ماه می‌تواند به پلیس شکایت...