خانه زنان حمیرا محمد نژاد

حمیرا محمد نژاد

حمیرا محمد نژاد:نامه سرگشاده به سیلویا پانتل و کارین هالش نمایندگان پارلمان

نامه سرگشاده به سیلویا پانتل و کارین هالش نمایندگان پارلمان  حمیرا محمد نژآد، زنان ایران، آلمان، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  در آن زمان سن...

حمیرا محمد نژاد: مریم رجوی همدست و همسر و شریک رجوی جنایتکار خود را …

مریم رجوی همدست و همسر و شریک رجوی جنایتکار خود را حامی حقوق بشر جا می زند حمیرا محمد نژاد، زنان ایران، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۵:…...