خانه کشورها ایران و روسیه

ایران و روسیه

پوتین و نگاه فرصت‌طلبانه به ایران

سخن آخر درباره تشریفات سفر اینکه مسئولان و برنامه‌ریزان وظیفه دارند با دقت و وسواس جزئیات و برنامه‌های سفر را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که...