Free Porn
xbporn
خانه کریم قصیم

کریم قصیم

کریم قصیم : قدرشناسی مسعود رجوی یا انتقام کشی؟ (۳)

اصلاً و ابداً از وجود پرده ها و آن چه رجوی درپشت پرده های اُور و دیگرجاها انجام می داد کوچکترین خبری نداشتم. علی...

دکتر کریم قصیم: قدر شناسی مسعود رجوی یا…؟ (۱)

جرم من این بوده که خبر مربوط به دستمزد پاتریک کندی را عیناً، باذکرمنبع جهت اطلاع خوانندگان به صفحه فیسبوکم منتقل کرده بودم. بدون...