خانه وبلاگ ها وبلاگ صدا

وبلاگ صدا

وبلاگ صدا: تشبث به حشیش!

ملاحظه میکنید کار رهبری عقیدتی به انیجا رسیده که شما هر کاری بکنید و هر حرفی بزنید حتی در محترمانه ترین شکل، می­تواند علیه...