خانه نامه های سرگشاده فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه

نجات یافتگان از فرقه رجوی خواهان امنیت در فرانسه هستند

نجات یافتگان از فرقه رجوی خواهان امنیت در فرانسه هستند محمد کرمی ، وبلاگ عیاران،27.01.2015 https://mohamadkarami.wordpress.com/ آقای فرانسوا اولاند ریئس جمهور محترم فرانسه آقای رئیس جمهور ! من به...