خانه مجاهدین خلق مجاهدین خلق و اسرائیل

مجاهدین خلق و اسرائیل

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی: تفاوت در تاکتیک , همسانی در استراتژی

استراتژی همه آنها یکی است اما تاکتیک به سطح شعور و شیوه هایی که خود بکار میبرند متفاوت است , یکی به کلی گویی...

تفاوت پاسخ دهخدا و فرقه خدا به صدای آمریکا

صدای آمریکا : یکی از اعضای شورای ملی مقاومت در این نشست گفت «در حالی که رژیم (ایران)، جهان را فریب داد و متقاعد...