خانه مجاهدین خلق عباس داوری

عباس داوری

فرار زبونانه عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع به کشور آلبانی

فرار زبونانه عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع به کشور آلبانی  ندای حقیقت، هفتم اوت ۲۰۱۶:… معصومه ملک محمدی و عباس داوری دو...

حامد صرافپور: روز جهانی کارگر و کمیسیون کار! فرقه رجوی

روز جهانی کارگر و کمیسیون کار! فرقه رجوی حامد صرافپور، صفحه فیسبوک، سی ام مارس ۲۰۱۶:… در چنین وضعیتی می بینیم که عباس داوری روی آکران...