خانه مجاهدین خلق سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰

سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰

حسین نژاد: چه کسانی زمینه ساز کشتارهای اشرف و لیبرتی بودند؟

عباس داوری و حسین مدنی گزارشهای جاسوسان و مزدوران عراقی سازمان در بغداد را در مورد زمان و مکان حملۀ احتمالی به آمریکاییها و...

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود؟ قسمت 5

ببینید خود مسعودرجوی اومد توی یکی ازصحبت هاش برگشت و گفت : که یکجا مرزسرخ ماست یکجا، ببین کل اشرف را ول کرد یکجا...

محمد کرمی:روشنگری در رابطه با کشتار ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ و … ( قسمت سوم. آخر)

روشنگری در رابطه با کشتار ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ نقد استراتژی مسعود رجوی در این رابطه ( قسمت سوم. آخر)  محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست...

به مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

به مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه  قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۶:… معصومه ملک محمدی که هم...

مسبب اصلی حمله تروریستی 19 فروردین چه کسی بود؟

رجوی مسبب اصلی فاجعه کشته شدن نیروها در نوزده فروردین سال نود بود و این اولین و آخرین اشتباه رجوی نبوده نیست که باعث...

سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین

سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین ایرج شکری، وبلاگ “درفش”،  هفتم آوریل ۲۰۱۶:… روز ۱۹ فروردین یاد آور رویداد فاجعه باری برای...