مونا حسین نژاد

جهت اطلاع به خواهر عزیزم صدیقه کریمی در آلبانی

جهت اطلاع به خواهر عزیزم صدیقه کریمی در آلبانی منبع: انجمن نجات ـ 15.10.2016 با سلام و آرزوی سلامتی و آرامش برای تو عزیز در غربت خواهر...

آکسیون دو پدر در شهر محل اقامت مریم رجوی برای آزادی دخترانشان

این دو پدر با مراجعه به ادارات فرمانداری و شهرداری و ژاندارمری شهر اورسورواز و استان والدواز مورد حمایت و استقبال مقامات محلی قرار...

تلاشی ناموفق برای اولین دیدار خواهرم زینب در بغداد ، نه! من مزدور وزارت اطلاعات نیستم

تمام ماجرا این است: سه سال پیش به عراق رفته بودم تا پدرم را که از مجاهدین جدا شده بود برای اولین بار ببینم....