Free Porn
xbporn

مهدی پالیده

نامه های آقای پالیده و خانم عوض زاده به برادر و فرزند اسیرشان در کمپ لیبرتی

دومین نامه آقای مهدی پالیده به برادرش ایوب (تحت اسارت فرقه ستیزه جوی مجاهدین در لیبرتی) با سلام. ایوب جان نمی دانم چه بنویسم یقین...

نامه آقای مهدی پالیده به برادرش ایوب (تحت اسارت فرقه ستیزه جوی مجاهدین در لیبرتی)

دلیل نگه داشتن شما توسط سازمان برای من گنگ و نامفهوم است اگر برداشت سیاسی خواهد بود که بسیار بعید و دور از منطق...