خانه ثریا عبداللهی ـ مادر امیرارسلان

ثریا عبداللهی ـ مادر امیرارسلان

تسلیت ایران قلم به سرکار خانم ثریا عبداللهی

تسلیت ایران قلم به سرکار خانم ثریا عبداللهی سرکار خانم عبداللهی ، خبر درگذشت برادر عزیز و گرامی تان موجب تاسف گردید . این غم...

نامه هایی از خانواده ها به نجات یافتگان درآلبانی

نمونه نامه هایی از خانواده ها به نجات یافتگان درآلبانی پیوند رهایی و انجمن نجات، پنجم ژانویه ۲۰۱۵:… شماره تلفنم را نوشتم و بدان که...