پناهندگان

انتقاد از توقف احتمالی پذیرش کودکان پناهجوی بدون همراه در بریتانیا

در چارچوب این طرح، وزارت کشور بریتانیا ملزم شده است که "تعداد مشخصی" از کودکان آسیب‌پذیر بدون همراه را به عنوان پناهجو بپذیرد. لرد...