راه نجات ایران ازمسیر خود باوری واستفاده ازامکانات وسیع خودش میگذرد

0
677

رجویها وگماشتگان دست اولش بدون اینکه به علل عقب ماندگی ایران توجهی داشته باشند، نسخه های قلابی ای برای رفع این مشکلات میپیچند وحرف هایی میزنند که بنفع جاه طلبی های رجوی باشد ومردم بعنوان طرف اصلی قضیه دراین معادلات غائب هستند. چرا که دردشان ازجنسی نیست که جامعه ی ایران با آن مواجه است. آنها نمیدانند ویانمیخواهند بدانند که ایران در400سال پیش جزو ده ابرقدرت جهانی بود و غرب فتنه گر که تنها چند صد سالی اززندگی بالای درخت رها شده بود ، با مطالعه ی بسیار درمورد گذشته ی ایران که علیرغم معروض بودن با لشکر کشی های دیگران ، ازپا نیافتاده وهمچنان بعنوان یک ابر قدرت حضور با شکوهی درعرصه ی حیات اجتماعی جهان داشت ، راه محیلانه تر و علمی تری برای توقف پیشرفت درخشان کشور ما، چین،هندوستان،مصر و… پیداکردند. راه حل شان بسیار ساده بود: آنها میدانستند که با لشکر کشی مستقیم به شرق با ارتش قدرتمند عثمانی مواجه شده وشکست خواهند خورد وبه ایران، چین وهندوستان که قوی بودند نمیشد باروش های کلاسیک حمله کرد که شکست شان قطعی بود.

راه نجات ایران ازمسیر خود باوری واستفاده ازامکانات وسیع خودش میگذرد

حمید تبریزی ـ 09.07.2021

در قسمتی ازیک مقاله ی منتشره در رسانه های رجوی از راه های رسیدن به ” نجات میهن ” صحبت بمیان آمده ونویسنده ی مقاله ابدا به مغز گنجشکی اش نرسیده که اگر راه حل بلد بودند، آنرا برای بهبود وضع اسفناک تشکیلات خود میکردند:

کل اگر طبی بودی / سر خود دوا نمودی!

رجویها وگماشتگان دست اولش بدون اینکه به علل عقب ماندگی ایران توجهی داشته باشند، نسخه های قلابی ای برای رفع این مشکلات میپیچند وحرف هایی میزنند که بنفع جاه طلبی های رجوی باشد ومردم بعنوان طرف اصلی قضیه دراین معادلات غائب هستند.

چرا که دردشان ازجنسی نیست که جامعه ی ایران با آن مواجه است.

آنها نمیدانند ویانمیخواهند بدانند که ایران در400سال پیش جزو ده ابرقدرت جهانی بود و غرب فتنه گر که تنها چند صد سالی اززندگی بالای درخت رها شده بود ، با مطالعه ی بسیار درمورد گذشته ی ایران که علیرغم معروض بودن با لشکر کشی های دیگران ، ازپا نیافتاده وهمچنان بعنوان یک ابر قدرت حضور با شکوهی درعرصه ی حیات اجتماعی جهان داشت ، راه محیلانه تر و علمی تری برای توقف پیشرفت درخشان کشور ما، چین،هندوستان،مصر و… پیداکردند.

راه حل شان بسیار ساده بود:

آنها میدانستند که با لشکر کشی مستقیم به شرق با ارتش قدرتمند عثمانی مواجه شده وشکست خواهند خورد وبه ایران، چین وهندوستان که قوی بودند نمیشد باروش های کلاسیک حمله کرد که شکست شان قطعی بود.

بنابراین راه دریا بهترین گزینه بود.

برای اینکه این کشورهای قدرتمند آسیایی علیرغم داشتن ناوگان دریایی بسیار بزرگ ، آنرا به توپ و… مجهز نکرده بودند.

غربی ها با مجهز کردن کشتی های خود باسلاح سنگین ، خشکیها را دورزده و ازبنادر بیدفاع ما ودیگر ابرقدرت های شرق  وارد شده و موفق به تسخیر گمرک های ما وبدست گرفتن صادرات وواردات ما در راستای تک محصولی کردن وخام فروشی وواردکردن کالاهای صنعتی ساخت آنها بدون اخذ عوارض گمرکی از آنها، بتدریج فاتحه ی صنعت وتولید ما را خواندند.

البته کشوری مانند چین بعد ازتحمل این ننگ وعقب ماندگی 150 ساله ، خود را نجات داد ووانصافا هم بعنوان یک تمدن دیرینه، استحقاق آنرا دارد.

متاسفانه ما هنوز درقطع این زنجیرهای اسارت موفقیت کمتری داشته ایم که آرزوی هر ایرانی وطندوست رفع این نقیصه ی بزرگ است.

باری، قلم بدست رجوی درجواب سئوال «راه نجات میهن» نوشته است :

“…همان است که مجاهدین و مقاومت ایران در تمام این سال‌ها بدون یک روز انقطاع بر آن اراده و همت گماشته‌اند. تبلور این اراده، ارتش آزادیبخش ملی است که امروز در در سراسر میهن در هیأت کانون‌های شورشی گل داده و میوه داده است. بخشی از حضور فعال کانون‌های شورشی را در نمایش انتخابات۱۴۰۰ در قالب ۱۲۰۰خبرنگار که از بیش از ۴۰۰شهر کشور با ارسال ۳۵۰۰کلیپ گزارش دادند، همگان به‌چشم دیدند. اما این تنها یک وجه از گستردگی و قدرت مقاومت ایران است. مردم ایران و سراسر جهان نمایش قدرت و رژهٔ اصلی این مقاومت را که نمایش عزم و رزم و سازمان‌یافتگی و قدرت آن است، بار دیگر امسال در گردهمایی سالانهٔ مقاومت نظاره‌گر خواهند بود. این گردهمایی با عنوان «به سوی کهکشان آزادی، همبستگی با قیام مردم ایران» از تاریخ ۱۹تیرماه آغاز خواهد شد. مضمون و هدف این گردهمایی «حمایت از کانون‌های شورشی و مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش، پاسخ قاطع و ایجابی مردم و مقاومت ایران به‌سؤال اصلی «راه نجات میهن» است “.

آیا بفرض تحقق این آرزوهای مالیخولیایی شما ،ایران به دوران اقتدار گذشته اش بر میگردد؟

انقلاب صنعتی اش را انجام میدهد وبه کشوری متکی برخود تبدیل میگردد تا دربرابر تحریم های ظالمانه وتروریزم اقتصادی تمام عیاری که برعلیه مان بکار گرفته شده، مقاومت پایدار وجانانه ای داشته باشد؟

شما راه نجات خود را در نوکری به امپریالیزم وصهیونیزم میدانید واین مسئله به مردم چه ربطی دارد؟

چگونه میتوان با کارناوال های شما- که اغلب مصرف داخلی دارد- کشور را ازبحران های موجود که زائده ی وضعیتی است که فوقا توضیح دادم – نجات داد؟

ازاین خیمه شب بازی ها وکارناوال ها ، چگونه ساخت موتور یک اتوموبیل درکشور محقق میشود؟

آیا قطره آبی ازاین جنجال بازی ها برای کشوری که اصالتا خشک وگرم است وبراثر دست درازی یک درصدی های جهان به طبیعت ، خشک تر وگرم تر هم میشود ، بدست میآید؟

البته میدانم ومیدانید که درد شما این مسائل نیست و مریضی تان ولع علاج ناپذیر رجوی به کسب قدرت ناممکن درایران است.

گیرم که کشور رابدست شما دادیم ، آیا اینجا را با این شعارهای پوچ وتو خالی جایی شبیه کمپ خودتان خواهید کرد؟

دراین صورت با اعتراضات مردم که کار، نان و حقوق شهروندی میخواهند، چه خواهید کرد؟

رهبری ای که تعدادی معدود از زیردستان خود را با داغ ودرفش و کلاس های مغزشوئی ودرآن حالت غیرقابل تصور ضدانسانی نگه داشته است.

شما هرچه بگویید ما باور نخواهیم کرد !

چرا که قادر به نشان دادن هیچ نمونه ای متمدنانه ازآن درتشکیلات کوچک خود نیستید.

شما با این خیمه شب بازی ها والم شنگه برپا کردن ، وقت خود واسیران تان را میگذرانید که البته بیکاری هم بددردی است وایراد زیاد تر ازاینهم ممکن است که محل شک وشبهه باشد.

البته دراین کارها عرض خود را هم میبرید وزحمت ما را نیزمیدارید، که اینهم میگذرد!

______________________________________________________________________

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید