رفقای خودشان را زنجیری کرده و دم از حقوق کارگر میزنند!

0
716

اغلب مردمی که عدات به مطالعه ی ولو اندک دارند، میدانند که روز جهانی کارگر به بهانه ی کشتار تعدادی ازکارگران آمریکا رسمیت یافت و هیئت حاکمه ی آمریکا اقلا این صداقت را داشته که این روزو این مناسبت را برخلاف کشورهای اروپایی و … را برسمیت نشناخته ، بعنوان یک روز تعطیلی قبول نکند وبا تمام قوا دربرابر میتینگ ها وتجمعات اعتراضی کارگران وبرپایی جشن وسرور آنها بایستد. باند رجوی اما، که چهل سالی است مانند یک سگ وفادار سر برآستان هارترین جناح های امپریالیستی وضد کارگری نهاده ، این شرم وحیا را ندارد که لا اقل درباره ی این مراسم حرفی نزند. این فرقه ی تبهکار، بجای قبول این شرم وحیا ، پرروئی منحصر بفرد خودش را بنمایش گذاشته وبمناسبت این روز ومراسم تاریخی که براحتی میتوان گفت که با اهمیت ترین روز برای اقلا 80درصد ازانسان های روی زمین است وتوسط نیم درصدی های سوپر ثروتمندی که رجوی ها میخواهند استفاده ی خاص خودرا ازپابوسی آنها بکنند استثمار میشوند، اعلامیه صادر کرده وسالوسانه با کارگران ابراز همدردی میکند!!

رفقای خودشان را زنجیری کرده و دم از حقوق کارگر میزنند!

حمید تبریزی ـ 28.04.2021

کار فرقه ی رجوی تا بخواهی مزورانه است.

اغلب مردمی که عدات به مطالعه ی ولو اندک دارند، میدانند که روز جهانی کارگر به بهانه ی کشتار تعدادی ازکارگران آمریکا رسمیت یافت و هیئت حاکمه ی آمریکا اقلا این صداقت را داشته که این روزو این مناسبت را برخلاف کشورهای اروپایی و … را برسمیت نشناخته ، بعنوان یک روز تعطیلی قبول نکند وبا تمام قوا دربرابر میتینگ ها وتجمعات اعتراضی کارگران وبرپایی جشن وسرور آنها بایستد.

باند رجوی اما، که چهل سالی است مانند یک سگ وفادار سر برآستان هارترین جناح های امپریالیستی وضد کارگری نهاده ، این شرم وحیا را ندارد که لا اقل درباره ی این مراسم حرفی نزند.

این فرقه ی تبهکار، بجای قبول این شرم وحیا ، پرروئی منحصر بفرد خودش را بنمایش گذاشته وبمناسبت این روز ومراسم تاریخی که براحتی میتوان گفت که با اهمیت ترین روز برای اقلا 80درصد ازانسان های روی زمین است وتوسط نیم درصدی های سوپر ثروتمندی که رجوی ها میخواهند استفاده ی خاص خودرا ازپابوسی آنها بکنند استثمار میشوند، اعلامیه صادر کرده وسالوسانه با کارگران ابراز همدردی میکند!!

دربیانیه ی صادره ازطرف سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق که درخصوص روزکارگر است، چنین میخوانیم :

” حکومت جنایتکار که در استراتژی کلان تلفات انسانی برای زمین‌گیر کردن جامعه و مقابله با قیام، وارد کردن واکسن از کشورهای اصلی تولیدکننده را ممنوع کرد، اکنون به جای واکسن رایگان، واکسن وارداتی را با گرانترین قیمت، به وسیله دیگری برای اخاذی و چپاول مردم در بازار سیاه قرار داده و هیچ خانواده کارگر و زحمتکشی نمی‌تواند به آن دست یابد…”.

اولا سیاست حکومت ایران در کم جمعیت شدن کشور ایران نیست واین موضوعی است که رهبران طراز اول کشور درموردش مواضع روشنی گرفته اند.

درست است که کرونا لطمه ی درجه اولش متوجه مردم است، اما حکومت هم بخاطر تحمل هزینه های گزاف وآنهم در زمانی که با تروریزم اقتصادی تمام عیار مواجه است و دراداره ی کشور مشکلات بزرگی را دربرابرش دارد ، دچار مضیقه ی بزرگی است که لاجرم کرونا ابدا نفعی برایش ندارد.

ثانیا ، ایران با توجه به مشکلات اقتصادی بی سابقه ی خود که معلول تلنبار شن 400 سال قهقرای تحمیل شده به کشور و تحریم های بزرگ و ظالمانه است ، ازکشورهایی واکسن وارد کرده که بهترین هایش را تولید میکنند واین مسئله حتی توسط دیگر تولید کنندگان که با مشکلات تکنیکی دراین مورد مواجه شده وبعضا واکسن هایشان ایجاد لخته ی خون ودیگر عوارض را داشت ، مورد تایید قرار گرفته است.

بعبارت دیگر، بعضی ازاین کشورها ی صنعتی وقدرتمند، از شرق تقاضای کمک ومساعدت نمودند.

ثالثا ، ا این کشورهایی که شما بعضا ازمنافع مافیاهای داروئی آنها دفاع میکنید ، امتحان خوبی درعمل به وفا به عهد وپیمان نداده اند وهیچ هم بعید نیست که درصورت وارد معامله وارد شدن با ما، یکباره شروط سیاسی وارد میدان کرده واین واکسن ها را به لطایف الحیل بما ندهند.

آیا یادتان نیست که ما ، چین مشغول در صنایع پتروشیمی ما را بعد ازتوافق برجام وبا تشریف آوردن شرکت هایی مانند توتال ، بیرون راندیم ونتیجه آن شد که با یک چشم غره نشان دادن آمریکا، این شرکت ها دم خود را روی کول خود گذاشته وایران را ترک کردند و کاری برای ما انجام نداند؟

درادامه :

“رهبر مقاومت گفته است: مبادا در وانفسای کرونا و این‌همه مصیبتها قرار از کف بدهید و آن‌چنانکه حکومت می‌خواهد کُنج عزلت بگزینید و صبر و انتظار انفعالی پیشه کنید. نه‌جنگ راه‌کار نیست. لازمهٔ پیروزی شورش و جنگ صد برابر است در هرکوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید. ایران فریاد شعله‌ور است. بگذارید دنیا ببیند و بشنود. ببیند و بشنود که مردم ایران کرونا و آخوند نمی‌خواهند “.

من که یک دست بقلم درخدمت اکثریت مردم جامعه هستم ، کنج عزلت برنگزیده وبرعکس نظام آمریکائی ونوکران حقیرش مثل شما را زیر ضرب قرار داده ام و مشاهداتم نشان میدهد که دیگر کوشندگان راه بهروزی اکثریت مردم چنین میکنند و دلواپسی رجوی درست ازاهمین بابت است.

این نوع افراد که من هم جزو آنها میباشم ، درکنار نارضایتی هایی که میتوانند ازجمهوری اسلامی داشته باشند، اینقدر عقل داریم که به ریشه ی قضایا رفته ودریابیم که دشمن اصلی ما نظام سلطه وتابعیت ومزدوران آنها مانند باند رجوی هستند ورجوی با کلمات قصار لاطائلات گونه ی خود قادربه فریب و کج کردن راه ما نیست .

ضمنا اگر قرار باشد مردم ایران کسی وچیزی را نخواهند، رجوی درمیان این جمع قرار دارد و زور بیخودی زدن علاج درد پایان ناپذیر او که کسب قدرت درجامعه ای که اقبالی باو نیست، نمیباشد!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید