مجاهدین خلق، از” معروفه ” لقب یافتن خود هم خوشحال میشوند!

0
423

دوباره رجوی نوشته است: ” چرا؟ به گمان باطل خودش می‌خواست این نام و این منش از سینه و از یاد یک ملت برود! اما هیهات که آب در هاون می‌کوبید و شکست خورد.” این اعمال خائنانه ی خود شما برد که نام شما را ازاذهان عمومی پاک کرد ویا تبدیل به نامی نحس و ننگین کرد وبنابراین ، دربوجود آمدن چنین وضعی، بیش از همه خودتان را سرزنش کنید! سپس : ” مگر یک «گروهک» فراموش شده و «منکوب» و «مضمحل» و «نابود» شده، چقدر می‌تواند برای یک حکومت «مقتدر و با ثبات!» خطرناک باشد که هر روز نه تنها مقاله و خبر دروغ و لجن‌پراکنی، بلکه کتاب و فیلم و سریال باید برایش ساخت؟!”

درسطور بالا گفتید که میخواهند نام شما بر زبان نیآورده شود وحالا چگونه باین سرعت تغییر کلام دادید ونوشتید که برزبان آورده میشوید توسط حکومتیان؟ ساختن هرگونه فیلم وسریالی بمنظور آگاه ساختن نسل جوان ازوقایعی بود که شما درآن تا بخواهی نقش منفی داشتید ، ووظیفه ی اصلی رسانه ها بازخوانی تاریخ است واین مسئله نمیتواند هیچ عیب وایرادی برای رسانه ها تولید کند.

مجاهدین خلق، از” معروفه ” لقب یافتن خود هم خوشحال میشوند!

حمید تبریزی ـ 06.04.2021

” معروفه ” نام کمی محترمانه تر شده ی واژه ی چیزی است که برای با حجب وحیا کردن آن چیز استعمال میشود و گرنه ماهیت قضیه را عوض نمیکند.

سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق را ببین که از کاربرد مذکر شده ی این صفت که همان ” معروف ” باشد،درباره ی خودشان چقدر خوشحال میشوند ودوست دارند که این لقب شب و روز درموردشان بکار برده شود تا بایک نتیجه گیری غلط ادعا کنند که چقدر موفق، خوب ومهم هست!

به نوشته ای ازاین گروه روان پریش ومعتاد به موفقیت توجه فرمایید :

” در حالی که مردم هوشیار ایران نسبت به قرارداد ننگین و بلندمدت رژیم آخوندی با چین واکنش‌های خشمگین و یکپارچه‌ای نشان داده‌اند، مقامات حکومتی باز به جیغ بنفش آن هم از نوع پررنگ آن پرداختند و باز به ناچار آدرس «دشمن اصلی» خود را دادند!”

بطور طبیعی ، تعدادی انگشت شمار از مردم تحریک شده توسط رسانه های صهیونیستی مسلط بر جهان و ستون پنجم امپریالیزم درایران ، ازاین کار حکومت ایران که هیچ مدرکی برای ننگین بودن آن وجود ندارد، خشمگین شده و مخالفت خوانی هایی مخصوصا در عالم مجازی کردند وحکومت ایران هم مجاهدین خلق را حقیر تر ازآن میداند که اورا دشمن اصلی خود حساب کند و وبیشتر، سلطه گران وغارتگران جهانی را دشمن اصلی میداند.

درادامه :

” از چهل سال پیش حکومت تلاش کرد تا نام مجاهدین را برای جامعهٔ ایران تبدیل به یک «خط قرمز» کند. و برای فراموش شدن این جریان مبارزاتی عظیم و اصیل مردمی، همه‌ٔ ارگانهای خودش را موظف کرد که تا حد ممکن هیچ اسمی از مجاهدین برده نشود! “

شما در جاهای دیگر اذعان کرده اید که حکومت ایران آنچه را که بیش ازهمه بر زبان میآورد، نام نحس شماست و حالا این تناقض گویی های خود را چگونه توجیه میکنید ویا فکر میکنید که  بدلیل فراموش کاری مردم ، این تناقض گویی احتیاج به توجیه ندارد؟!

دوباره رجوی نوشته است:

” چرا؟ به گمان باطل خودش می‌خواست این نام و این منش از سینه و از یاد یک ملت برود! اما هیهات که آب در هاون می‌کوبید و شکست خورد.”

این اعمال خائنانه ی خود شما برد که نام شما را ازاذهان عمومی پاک کرد ویا تبدیل به نامی نحس و ننگین کرد وبنابراین ، دربوجود آمدن چنین وضعی، بیش از همه خودتان را سرزنش کنید!

سپس :

” مگر یک «گروهک» فراموش شده و «منکوب» و «مضمحل» و «نابود» شده، چقدر می‌تواند برای یک حکومت «مقتدر و با ثبات!» خطرناک باشد که هر روز نه تنها مقاله و خبر دروغ و لجن‌پراکنی، بلکه کتاب و فیلم و سریال باید برایش ساخت؟!”

درسطور بالا گفتید که میخواهند نام شما بر زبان نیآورده شود وحالا چگونه باین سرعت تغییر کلام دادید ونوشتید که برزبان آورده میشوید توسط حکومتیان؟

ساختن هرگونه فیلم وسریالی بمنظور آگاه ساختن نسل جوان ازوقایعی بود که شما درآن تا بخواهی نقش منفی داشتید ، ووظیفه ی اصلی رسانه ها بازخوانی تاریخ است واین مسئله نمیتواند هیچ عیب وایرادی برای رسانه ها تولید کند.

ونیز :

” برای چندین و چندمین بار در رسانه‌های رژیم «مجاهدین‌» را محور همه‌ٔ دشمنی‌ها با نظام معرفی کردند! ” همه‌ٔ این موارد نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام سال‌های دروغ و لجن‌پراکنی و تلاش برای قطع مردم از پیشتازان مبارز آزادی میهن، در نهایت، روشنگریهای مجاهدین و مقاومت ایران کارساز بوده و این حقیقتی است که از جای جای نظام به ناگزیر به آن اذعان و اعتراف می‌شود “.

محور که چه عرض کنم. ولی دشمنی باند رجوی با نظام ومخصوصا مردمی است که بر سر یک بزنگاه تاریخی، جانب شما را رها کرده وبه هر دلیلی حکومت مستقر درایران را انتخاب کردند.

ضمنا، افراد زیادی بشما این تذکر را داده اند که تمام حکومت ها مراقب هر جریان حقیر ومفلوکی بوده واین مراقبت، دلیل با اهمیت بودن این دشمن ارزش موی دماغ دارد، نمیتواند باشد.

بارها بشما گفته شده است که دولت ها برای توجیه ناکامی های چند خود ، میتوانند یکی ازدشمنان خود را مقصر معرفی کرده و نفرت مردم را بسوی او سوق دهند تا فرصتی برای رفع نقایص بدست آورند.

دراین میان چه دشمن ذلیل ، حقیر وبدنامی مثل مجاهدین خلق میتوانند کار حکومت را راحت تر کرده و این فرصت بی هزینه ودرعین حال موثر را ازدست بدهد که رویه ای شامل تمام حکومت هاست که ازدست ندهند.

حالا دلیل مطرح شدن گاه وبیگاه نام زشت تان را درک کردید ویا برای شیر فهم شدن احتیاج به آوردن تفصیلات بیشتری دارد ؟

ویا هیچ برهان قاطعی بدرد نخواهد خورد وکماکان میخ آهنین بر سنگ فرو نخواهد رفت ؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید