بی دقتی و یاخود زنی بعضی از رسانه های هویت طلب آذربایجانی

0
470

مثلا ما ازگذشته های دور سراغ داریم که ناسیونالیست های آذربایجانی، سازمان مجاهدین خلق ایران را یکی از دشمنان زبان آذربایجانی دانسته وهمواره برحفظ فاصله با این جریان شووینیستی تاکید میکرد. این جریانات آذربایجانی ، ازهر طیف ودسته ای وبدون توجه باینکه درکدامیک ازنحله های فکری ناسیونالیزم آذربایجانی حضور دارند ، برای حفظ حرمت خود همواره فاصله ی زیادی با مجاهدین خلق که عملا به باند رجوی تبدیل شده گرفته وازکارها ی این باند ابراز تنفر کرده و هرگز نمی پذیرند که براین کارها- از قبیل تجرد اجباری، طلاق اجباری و رها کردن فرزندان وایجاد مراکز حرمسراداری وبخشیدن کل اختیارات ومزایای؟! این حرمسرا به یک شخص خاصی بنام مسعود رجوی- صحه بگذارند.

بی دقتی و یاخود زنی بعضی از رسانه های هویت طلب آذربایجانی

حمید تبریزی ـ  01.06.2020

خیلی از رسانه هایی که مثل قارچ از زمین روئیده وهرکدام یکی دونفر کارکن دور خود جمع کرده اند، هرچیزی را که میشنوند، بدون تحقیق درکنه قضیه وبصورت انبوه منتشر کرده و بنوعی مانع درک درست اخبار ازطرف مردم میشوند که دودش برچشم همین مردمی که تصادفا یا بصورت عادت این مطالب را میخوانند ، میرود.

این قبیل نوشته هاست که باعث انتشار انواع شایعات  میگردد که به چیزی جز سردرگمی مردم کمک نمیکند وارتقای علمی سطح آگاهی مردم را که وظیفه ی  مطبوعات مردمی ودیگر رسانه های جمعی است ، سبب نمیگردد.

البته موضوع صحبت من دردرجه ی اول مسائلی نیست که فوقا مطرح کردم.

بلکه با تاسف تمام مشاهده میشود که برخی از رسانه هایی که خود را مرتبط با حرکت ملی آذربایجان میدانند ، بعلت عدم اشراف کامل برمسائل و احساس کمبود خبر، مجبور میشوند که مطالبی بنویسند که در برنامه ها ودیدگاه های حرکت ملی وجود ندارد.

مثلا ما ازگذشته های دور سراغ داریم که ناسیونالیست های آذربایجانی، سازمان مجاهدین خلق ایران را یکی از دشمنان زبان آذربایجانی دانسته وهمواره برحفظ فاصله با این جریان شووینیستی تاکید میکرد.

این جریانات آذربایجانی ، ازهر طیف ودسته ای وبدون توجه باینکه درکدامیک ازنحله های فکری ناسیونالیزم آذربایجانی حضور دارند ، برای حفظ حرمت خود همواره فاصله ی زیادی با مجاهدین خلق که عملا به باند رجوی تبدیل شده گرفته وازکارها ی این باند ابراز تنفر کرده و هرگز نمی پذیرند که براین کارها- از قبیل تجرد اجباری، طلاق اجباری و رها کردن فرزندان وایجاد مراکز حرمسراداری وبخشیدن کل اختیارات ومزایای؟! این حرمسرا به یک شخص خاصی بنام مسعود رجوی- صحه بگذارند.

اینها درست!

اما واقعیات تلخی هم در این خصوص بچشم میخورد وتا آنجا که من مشاهده کرده ام ، سایت اویرنجی ( جنبش دانشجویی حرکت ملی آذربایجان ) درگذشته و کانال تلگرامی ( بوراسی آذربایجاندیر = اینجا آذربایجان است ) اخباری را در مورد دستگیری سه تن ازوابستگان فرقه ی ضد آذربایجانی رجوی منتشر کرده اند که قابل تامل و انتقاد فراوان است.

این سایت ها دستگیری کسانی را محکوم کرده اند که مرتکب جرم شده و به تقویت جریان فکری ضد آذربایجانی کمک نموده اند!

درخبر این سایت ها، اعلام شده که این دستگیر شدگان زندانیان سیاسی دهه ی 60 هم بوده اند تا دانسته وندانسته، برائتی برای آنها کسب کنند.

این دستگیر شدگان به تقویت سیستم برده داری وحرمسراسازی سازمان مجاهدین خلق کمک میکرده اند وآیا سایت ویا جریانی که مدعی دفاع ازحقوق مدنی آذربایجانی ها هست ، میتواند ازاین قبیل افراد دفاع کند؟

من شخصا معتقدم که نمیتواند وازدیگر جریانات ونحله های فکری آذربایجانی انتظار میرود که موضع مخالف خود درباره ی این اقدام سایت های یاد شده را اعلام کرده وآنرا بشدت محکوم کنند!

در غیر این صورت، مردم آذربایجان  با تصور اینکه زد وبندهایی پشت پرده است ، تنفر خود به مجاهدین خلق را بسوی شما ها هم برگردانده ومنزوی ومطرودتان خواهند کرد.

حالا وقت عمل وموضعگیری نحله های فکری حرکت ملی آذربایجان است واین گوی واین میدان!

این خبری است که در کانال تلگرامی ” نبض تبریز ” که متعلق به مجاهدین خلق است درج شده ودر قسمت پایین تر، کپی برابر اصل آنرا در ” بوراسی آذربایجاندیر” با برداشتن قسمتی ازخبر که هویت مجاهدی اینها حذف شده ملاحظه میکنیم :

محکومت سه فعال سیاسی به ۴ سال و دو ماه حبس در تبریز

مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی و مجید ذبیحی سه فعال سیاسی توسط بیدادگاه رژیم در تبریز مجموعا به تحمل ۴ سال و دو ماه حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی سابق، سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. از میان این شهروندان، مهدی سعیدی سخا و مجید ذبیحی از زندانیان سیاسی سابق هستند که در دهه شصت تحمل حبس کرده‌اند.

بر اساس گزارش هرانا, مهدی سعیدی سخا توسط شعبه اول, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

افشین برزگر جمشیدی، توسط شعبه دوم بیدادگاه  تبریز به اتهام “افشای اسناد طبقه بندی شده نظام و ارسال آنها به سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مجید ذبیحی، توسط بیدادگاه  تبریز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش هرانا, مهدی سعیدی سخا توسط شعبه اول, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

افشین برزگر جمشیدی، توسط شعبه دوم بیدادگاه  تبریز به اتهام “افشای اسناد طبقه بندی شده نظام و ارسال آنها به سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مجید ذبیحی، توسط بیدادگاه  تبریز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. کانال نبض تبریز

بوراسی آذربایجاندیر :

سایت اویرنجی :

///////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید