عشایر انقلابی رجوی ( داعش) بما داده شد!!

0
489

موسس اصلی وپشت پرده ی داعش ، ژنرال عبدالخلیفاوی بود که در زمان خود یک افسر برجسته اطلاعاتی نیروی هوایی صدام محسوب میشد وازاین جهت بود که داعش عشایر انقلابی لقب گرفت وبر روی تخم چشم های رجوی نشست. درمورد این مرد که موقعیت اش ریشه ی علاقه ی رجوی با داعش را نشان داده و با متهم کردن ایران میخواهد در تطهیر این مولود مثلث سه سر نامبرده ونقشه های اخیر ترامپ- که برمن روشن نیست که  خواهد توانست به تصویب دولت درسایه برساند یانه- مجله ی اشپیگل آلمان را ورق بزنیم : ” یک سرهنگ عراقی نقشه کسب قدرت در سوریه را طراحی کرد. نقشه ها تصویری را بر ملا می کنند که بظاهر متعصب است ولی در واقع دقیقا حسابگر است. او مردی بود زمخت ، مودب، تملق گو، بسیار دقیق، کاملا مسلط برخود، دو رو، مرموز، بدجنس. این توصیف های ضد و نقیض را شورشیان شمال سوریه که او را می شناختند، چند ماه پس از مرگش، در معرفی او بر زبان می اوردند. توصیف هایئ از مردی هزار چهره.

عشایر انقلابی رجوی ( داعش) بما داده شد!!

حمید تبریزی ـ 09.05.2020

یکی از موضوعات مهم منطقه هرچه فعال تر شدن آمریکا دردخالت خشن درامور عراق است که وجهی ازوجوه مهم قضیه ما ایرانی ها را هدف قرار گرفته است.

کارشناسان نخبه براین تصورند که دونالد ترامپ برای جلوگیری ازشکست انتخاباتی که فاجعه ی کرونا وبحران اقتصادی شدیدتر از سال 2008 امکان آنرا روز بروز بیشتر احساس میکند، خود را ناچار دیده که به ریسکی که این مسائل را اقلا دردوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زیر سایه ببرد، دست بزند وجنگی هرچند کم دامنه ای را با ایران آغاز کند و البته هرچه میتواند این جنگ را نیابتی کند !

داعش که همان عشایر انقلابی رجوی باشد، قرار است که قسمت نیابتی این جنگ را عهده دار شود  وازهم اکنون فتنه گری های این دوستان رجوی درابعادی قابل توجه درعراق بچشم میخورد.

گفتم که این کار ترامپ ریسکی است برای فرار کردن ازاین ستون به ان ستون . وگرنه هیچ مفسر تیزبینی نمیتواندد تعهد کند که دامنه ی این جنگ کوتاه خواهد شد و مسئله به جاهای باریک وخطرناک نخواهد کشید.

چرا که دردهه های اخیر امپراطوری آمریکا که بسوی فترت است ، درهیچ جنگی پیروز نشده واگر کودتاهایی درحیاط خلوت خود- امریکای لاتین – کرده درموارد زیادی با مقاومت های مردمی مواجه شده و دولتمردان بعضی ازاین کشورها، دربلوک بندی های متعدد اقتصای، سیاسی وحتی نظامی شرکت نموده و براحتی گذشته نیست که بگذارند این آب گوارای آمریکای لاتین به گلوی آمریکا برود.

با توجه به اینکه ترامپ توسط داماد و دخترش، علائق زیادی را با صهیونیزم برپا کرده ، بعید نیست که تحرکات امروزه ی ترامپ درعراق در راستای ایجاد ” اسرائیل بزرگ ” هم باشد و ازاین جهت است که میخواهد ارتباط  ایران با سوریه را که عمدتا ازطریق عراق است، محدود ومحدود تر کند .

کم کردن نیروه درسوریه واعزام آنها به عراق ونزدیک تر شدن هرچه بیشتر به مرزهای ایران دراین رابطه است.

فعلا کنترل سوریه بدست اسرائیل سپرده شده تا با حملات هوایی مانع تصرف قسمت های تحت اشغال سرزمین سوریه توسط ارتش این کشور ومتحدانش شود.

گرچه خبرهای آلترناتیو که مورد سانسور شدید تمامی رسانه های فارسی زبان قرار دارد ولی با تحمل زحمت بیشتر که چاره ای جزآن نیست ، حکایت ازان دارند که این حملات اسرائیل با هزینه های گزافی برای او تمام میشود وغالب موشک های پرتابی اش، مورد اصابت دفاع ضدهوایی سوریه که اینک قابلیت خوبی ازخود نشان میدهد، قرار میگیرد.

درهرصورت، باند رجوی درکنار بنگاه های خبری عظیم تحت کنترل صهیونیست ها که تقریبا اخبار جهانی را هدایت میکنند،، با آگاهی ازنقشی که به داعش داده شده، کوشیده است که اقدامات جنایتکارانه ی داعش را درهمکاری با ایران جلوه دهد ورسانه هایش این ادعاها را منتشر میکنند.

آنها مینویسند که با تحریک وکمک ایران است که داعش این روزها درعراق دست به ترور وانفجار میزند و بطور سفیهانه باورش هم میشود که با این کارها ما مردم ایران را پی نخود سیاه فرستاده است!

ما بموقع خود گفته بودیم که داعش حاصل همکاری های مشترک بقایای ارتش بعث، اسرائیل که ابوبکر بغدادی را در زندان های عراق آموزش داد وتربیت کرد وخود آمریکا بوده و رنگ ولعاب مذهبی باو داده شد تا هم مردم را گرفتار توهم کنند وهم بین مسلمان ها تخم کین ونفاق بیاندازند.

موسس اصلی وپشت پرده ی داعش ، ژنرال عبدالخلیفاوی بود که در زمان خود یک افسر برجسته اطلاعاتی نیروی هوایی صدام محسوب میشد وازاین جهت بود که داعش عشایر انقلابی لقب گرفت وبر روی تخم چشم های رجوی نشست.

درمورد این مرد که موقعیت اش ریشه ی علاقه ی رجوی با داعش را نشان داده و با متهم کردن ایران میخواهد در تطهیر این مولود مثلث سه سر نامبرده ونقشه های اخیر ترامپ- که برمن روشن نیست که  خواهد توانست به تصویب دولت درسایه برساند یانه- مجله ی اشپیگل آلمان را ورق بزنیم :

” یک سرهنگ عراقی نقشه کسب قدرت در سوریه را طراحی کرد. نقشه ها تصویری را بر ملا می کنند که بظاهر متعصب است ولی در واقع دقیقا حسابگر است. او مردی بود زمخت ، مودب، تملق گو، بسیار دقیق، کاملا مسلط برخود، دو رو، مرموز، بدجنس.

این توصیف های ضد و نقیض را شورشیان شمال سوریه که او را می شناختند، چند ماه پس از مرگش، در معرفی او بر زبان می اوردند. توصیف هایئ از مردی هزار چهره.

هیچکس نمی دانست آن مردی که قریب شصت سال داشت واقعا که بود؟ حتی آنها که در آن صبحگاه ماه ژانویه 2014 پس از مجادله ای کوتاه بضرب گلوله در تل رفعت او را از پای در آوردند. آنها هم نمی دانستند که مغز متفکر «داعش» را از پای در آورده اند. این که اصلا وقوع چنین امری چگونه توانست روی دهد نتیجه یک محاسبه نادر اما نادرست و مرگبار مردی بود که خود نقشه کشی برجسته بود. شورشیان محلی جسد او را در یخدانی جای دادند و  میخواستند با همان یخدان او را دفن کنند . بعد که فهمیدند اوچه آدم مهمی بوده است از یخدان بیرونش آوردند.

اسم واقعی او سمیر عبدالمحمود الخلیفاوی بود. ولی هیچکس او را با این نام نمی شناخت. حتی معروف ترین نا م مستعار او، حاجی بکر، را فقط چند نفری می شناختند. و درست همین بخشی از نقشه او بود. از سالها پیش ، سرنخ داعش، در پس پرده، در دست این سرهنگ اطلاعاتی نیروی هوائی صدام حسین بود. آن کادرهای داعش که بعدا از آن جدا شدند، همه از او بعنوان یکی از رهبران داعش یاد کرده اند ولی این که او واقعا چه می کرد برکسی روشن نبود “.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید