عبدالکریم ابراهیمی : ویروس کرونا دکان سورچرانى مریم رجوی را گل گرفت

0
1467

 بحران کرونا دست و پاى فرقه رجوى بخصوص شخص مریم رجوى را براى سورچرانى و خرج هاى هنگفت و استفاده از لابی هاى دلار بگیرش جهت سوء استفاده هاى سیاسى و خودفروشى به بیگانگان کاملا بسته است و جلوى فعالیت شبانه روزى آن ها براى این کار گرفته شده و از زمان بروز این بحران دستگاه تبلیغات شیطان سازى این فرقه  براى روحیه دادن کاذب به اسیران در پادگان اشرف ٣ در آلبانى از این مزیت توخالى و پوچ، جهت شیره مالى سر این اسیران نگون بخت تهى شده است و همین امر رعشه بر اندام رهبرى فرقه انداخته است. به همین دلیل، مریم رجوى از ترس گسست یکباره و ریزش نیرو در بحبوبه بحران کرونا با وجود نبود ساز و کار سرگرمى نیروها، بوسیله تبلیغات پوج سیاسى و استفاده از لابى دلارى براى روى آنتن بردن فرقه و حمایت از فرقه، از ترفند جدا سازى و قرنطینه براى مشغولیت افراد به این امر و …

ویروس کرونا دکان سورچرانى مریم رجوی را گل گرفت

عبدالکریم ابراهیمی ـ 01.05.2020

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

بحران کرونا دست و پاى فرقه رجوى بخصوص شخص مریم رجوى را براى سورچرانى و خرج هاى هنگفت و استفاده از لابی هاى دلار بگیرش جهت سوء استفاده هاى سیاسى و خودفروشى به بیگانگان کاملا بسته است و جلوى فعالیت شبانه روزى آن ها براى این کار گرفته شده و از زمان بروز این بحران دستگاه تبلیغات شیطان سازى این فرقه  براى روحیه دادن کاذب به اسیران در پادگان اشرف ٣ در آلبانى از این مزیت توخالى و پوچ، جهت شیره مالى سر این اسیران نگون بخت تهى شده است و همین امر رعشه بر اندام رهبرى فرقه انداخته است.

به همین دلیل، مریم رجوى از ترس گسست یکباره و ریزش نیرو در بحبوبه بحران کرونا با وجود نبود ساز و کار سرگرمى نیروها، بوسیله تبلیغات پوج سیاسى و استفاده از لابى دلارى براى روى آنتن بردن فرقه و حمایت از فرقه، از ترفند جدا سازى و قرنطینه براى مشغولیت افراد به این امر و جهت عدم ارتباط افراد با فضاى بیرون و به نوعى زندانى کردن افراد در مکان هایى که مشغولیت شان فقط بر گوش دادن به  یاوه هاى دروغین مسعود و مریم رجوى و صیقل دادن انقلاب درونى( شستشوى مغزى افراد در جهت ایدئولوژى کثیف رهبرى سازمان) است متمرکز شده اند و فضائى رعب الود  براى افراد ایجاد کرده اند تا شاید بدین وسیله خلع نبود تبلیغات و حمایت ها و فعالیت هاى سیاسى را پر نموده و موقتاً بحران درونى را به کنترل درآورند.

می دانیم که هر ساله مریم رجوى با سوءاستفاده از ماه مبارک رمضان در این ماه دستگاه سورچرانى و خوشگذرانى فریب و دروغ خود را به راه می انداخت و با صرف دلارهاى هنگفت و خرج هاى میلیونى مهمانی هاى متعدد راه می انداخت و از این طریق به اصطلاح حمایت سیاسى از خود و فرقه اش کسب می کرد آنهم در پشت پرده با مزدورى و خودفروشى سیاسى براى اربابانش از جمله شرورترین جنگ طلبان آمریکایى و اسرائیلى و همچنین غلامى ارباب منطقه اى خود یعنى سردمداران جانى و کودک کش سعودى، خودنمایی و ابراز وجود می کرد و از طرفى با تبلیغات پوشالى خود و حمایت هاى پوج سر افراد اسیرش شیره  می مالید و همچنان برده خود نگه می داشت. اما امسال بحران کرونا این اهرم و ترفند را هم از مریم رجوى گرفته است و این وضعیت براى مریم رجوى بسیار سخت و گران است چون تنها اهرم تنفس مصنوعى خود و فرقه اش را مدیون همین خرج هاى گزاف و خودفروشى و مزدورى هاى خود می دید و لاغیر.

الان که بحران کرونا پر و بال مریم رجوى را بسته است این عجوزه شیطان صفت به تبلیغات شیطان سازى و پوچ و سیاه نمایى براى مردم ایران رو آورده و دائم از کانون هاى شورشى دم می زند.

باید به این دیو انسان نما(مریم رجوى) گفت که لطفا سر جاى خودت بتمرگ و افاضات کنده تر از دهن کثیفت بالا نیاور، شما که دشمن شماره یک مردم ایران هستید ادعاى دایه دلسوزتر از مادر براى مردم ایران در نیاور که الحق رسواى عام و خاص مردم ایران هستید، به خودفروشى خود جهت تحریم و جنگ علیه مردم ایران ادامه بدهید و یک لحظه از اربابانت غافل نشو این برایت چند صباحى وقت خواهد خرید، در صورت انتخابى دیگر توسط مردم ایران تنها کسى که جاىی ندارد شما و شوهر مفقود شده و فرقه تروریست تان است. به رتق و فتق کهنسالان البانى بپرداز که سقف را روى سرت آوار نکنند همین برایت بس است و خدا را شاکر باش که فعلا دست عدالت به یقه ات نرسیده و آن روز دیر نیست که تقاص این همه جنایاتتان را پس بدهید.

„پایان“

لینک به منبع ـ ایران فانوس 

/////////////////////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید