کتمان حقیقت ازکارهای باند رجوی است!

0
1187

شما رجویست ها لازم است بدانید که اینگونه ساخت وسازها محصول حاشیه نشینی است وحاشیه نشینی ماحصل سیاست های تک محصولی کردن  کشورهای پیرامونی توسط استعمارگران است که یکی از زائده های این سیاست های ضد مردمی ، کوچ روستائیان بیکار شده وسرازیر شدن آنها به شهرها وایجاد مشکل بزرگ حاشیه نشینی است که علاوه بر زشت کردن چهره ی شهرها ونابودی روستاها ، مسائل جانبی ای مانند درگیری بین مامورینی که قانون را اجرا میکنند و حاشیه نشین هایی که ازوجود این حلبی آبادهای دفاع میکنند ، دربر دارد وامری جهان شمول است وبرای ریشه کن کردن این بلیه، باید دست سلطه گران ازجهان کوتاه شود…

کتمان اصل حقیقت وبازگویی گوشه ای ازتبعت منفی آن، ازکارهای باند رجوی است!

حمید تبریزی ـ 26.04.2020

خبر زیر که دلیل درگیری را روشن نکرده ، ازرسانه های باند رجوی گرفته شده است:

” جوانان خشمگین منطقهٔ فقیرنشین فلک‌الدین در خرم‌آباد روز سه‌شنبه ۲۶فروردین با بیش از ۵۰۰تن از وحوش خامنه‌ای در یگان ویژه و مزدوران بسیجی در هنگام تخریب منازل مردم درگیر شدند و به مقابله با آنها پرداختند . نیروهای جنایتکار برای تخریب منازل مردم با بیل مکانیکی و ماشین آب‌پاش به منطقه فلک الدین یورش برده و ۱۱منزل مسکونی را تخریب کردند و ساکنان آنها را بی‌خانمان ساختند. در حالی که هلیکوپتر بر بالای منطقه پرواز می‌کرد، وحوش خامنه‌ای اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در جریان این درگیری تعدادی از مردم که دست به مقاومت‌زده بودند مجروح شدند. حال یک پدر و مادر سالخورده که مزدوران خانه را بر سرشان خراب کردند وخیم گزارش‌شده است. جوانان دلیر خرم‌آباد با دیدن صحنه‌های جنایات وحوش خامنه‌ای در یگان ویژه با سنگ به مزدوران حمله کردند و شیشه‌های خودروهای آنها را درهم شکستند”.

باوجود نقل نصفه ونیمه ی خبر وبا آگاهی ازاینکه فرقه ی رجوی در انتشار اخبار دست به سانسور شدید زده و قسمت دیگر خبر را  با روش ” یک کلاغ، چهل کلاغ ” نقل میکند ، مشخص است که اگر تخریبی صورت گرفته مطابق ماده 100قانون شهرداری ها درمورد ساخت وسازهای غیر مجاز است و شهرداری وظیفه دارد با هماهنگی شوراها ومراجع قضایی ، مانع  احداث بنای غیر قانونی ایجاد شده را که چهره ی هر شهری را خراب نموده و در حوادثی مثل زلزله وسیل ، مشکلات عمده ای میآفرینند  توسط برزنها گردد.

اگر برزن ها بموقع خود مانع این ساخت وسازهای غیر قانونی نشود، آنگاه است که شهرداری با انجام اقدامات قانونی و عمدتا با گذشت ومسامحه کاری های ممکن انجام میدهد .

کاری که در اکثر کشورها انجام میشود ومسلما توام با درگیری ها میگردد واین یک کار عادی بشمار میآید و معنی این درگیری ها بدان معنی نیست که عالم وآدم بهم ریخته خواهد شد.

شما به سیل سال های فاجعه بار سالهای اخیر شیراز توجه کنید وببینید که این نوع ساخت وسازها چه تلفات انسانی بزرگی برجای گذاشت و …

شما رجویست ها لازم است بدانید که اینگونه ساخت وسازها محصول حاشیه نشینی است وحاشیه نشینی ماحصل سیاست های تک محصولی کردن  کشورهای پیرامونی توسط استعمارگران است که یکی از زائده های این سیاست های ضد مردمی ، کوچ روستائیان بیکار شده وسرازیر شدن آنها به شهرها وایجاد مشکل بزرگ حاشیه نشینی است که علاوه بر زشت کردن چهره ی شهرها ونابودی روستاها ، مسائل جانبی ای مانند درگیری بین مامورینی که قانون را اجرا میکنند و حاشیه نشین هایی که ازوجود این حلبی آبادهای دفاع میکنند ، دربر دارد وامری جهان شمول است وبرای ریشه کن کردن این بلیه، باید دست سلطه گران ازجهان کوتاه شود.

شما حتما بخاطر دارید که بموقع خود ، زنده یاد  هوگو چاوز اقدام به ساختن 3 میلیون واحد آپارتمان برای اسکان رایگان مردم ونزوئلا کرد و سران سلطه گر آمریکا مدام دربرابرش توطئه چیده ، به سرطان زودرس وغیر عادی اش مبتلا نمودند و درادامه ی این سیاست های پلید ، انواع کودتاها برعلیه جانشین او “مادرو” ، براه انداختند و تحریم اقتصادی ومحاصره ی نظامی را برعلیه اش بکار گرفتند.

بنابراین ، حاشیه نشینی بدون کوتاه کردن دست امپریالیزم ازحیات انسان ها  قابل حل نیست و تبعاتی مانند اینگونه درگیری ها خواهد داشت که البته رجوی را خوشحال خواهد کرد.

خوشحالی ای که زود گذر بوده ودردی ازدرددهای بی درمان رجوی ها را علاج نخواهد کرد.

///////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید