سرنوشت انقلاب 1357راتوازن قوا تعیین کرد. قسمت پایانی

0
951

مجاهدین ضد خلق اگر عناصر خود سر را تقویت نکردند، کاری انجام نداده وهمیشه بمثابه مانعی دربرابر تلطیف اوضاع سیاسی عمل کردند واین مسئله را با نگاه به لیست ترور هایی که انجام  دادند یا ترور های سرویس های خصوصی امریکا، بقایای ساواک و …میکرد را بعهده گرفتند، با وضوح بیشتری نمایان است. اگر بفرض حکومت ایران تمام کارهایش بد باشد  ، تضعیف قابل توجه داعش وجلوگیری از عظمت طلبی های عربستان درمنطقه ، کارهای مثبت درخشانی است که جمهوری اسلامی ایران انجام داده و نقش حزب اله در ممانعت ازپیشروی اسرائیل برای انجام نقشه ی پلید ایجاد ” اسرائیل بزرگ ” که یک طرف مهم خسران دیدگان ازاین طرح ما خواهیم بود ، کاملا مثبت است . درمورد سوریه هم میتوان گفت که کار ایران دربرابر ایستادن درمقابل اضمحلال این کشور که عمیقا بضرر منافع ملی ماست ، ستودنی است والبته این اقدامات هزینه هایی داردد   که ازنوع پیشگیری است تا بعدا هزینه های صدها برابری را متحمل نشویم …

سرنوشت انقلاب 1357راتوازن قوا تعیین کرد. قسمت 2

حمید تبریزی ـ 24.03.2020

درادامه ی این تحلیل ؟؟!! آمده است :

” آری، مقاومت ایران، دندانهای نیش غول را کشیده شده و شاخ او را با کوبیدن سرش بر صخره‌های البرز در هم شکسته است. رژیمی که روزی … در عراق به بهانهٔ جنگ با داعش ارد می‌داد و ویروس حشد‌الشعبی را تکثیر می‌کرد، در سوریه به نام دفاع از حرم به تاخت و تاز مشغول بود و برای جنگ‌افروزی، ماهیانه ۳۰میلیون دلار نفت برای حوثی‌ها می‌فرستاد و جیب‌های سیری‌ناپذیر حسن نصرالله را با دلارهای نو و تانشده پر می‌کرد…”.

مجاهدین ضد خلق اگر عناصر خود سر را تقویت نکردند، کاری انجام نداده وهمیشه بمثابه مانعی دربرابر تلطیف اوضاع سیاسی عمل کردند واین مسئله را با نگاه به لیست ترور هایی که انجام  دادند یا ترور های سرویس های خصوصی امریکا، بقایای ساواک و …میکرد را بعهده گرفتند، با وضوح بیشتری نمایان است.

اگر بفرض حکومت ایران تمام کارهایش بد باشد  ، تضعیف قابل توجه داعش وجلوگیری از عظمت طلبی های عربستان درمنطقه ، کارهای مثبت درخشانی است که جمهوری اسلامی ایران انجام داده و نقش حزب اله در ممانعت ازپیشروی اسرائیل برای انجام نقشه ی پلید ایجاد ” اسرائیل بزرگ ” که یک طرف مهم خسران دیدگان ازاین طرح ما خواهیم بود ، کاملا مثبت است .

درمورد سوریه هم میتوان گفت که کار ایران دربرابر ایستادن درمقابل اضمحلال این کشور که عمیقا بضرر منافع ملی ماست ، ستودنی است والبته این اقدامات هزینه هایی داردد   که ازنوع پیشگیری است تا بعدا هزینه های صدها برابری را متحمل نشویم.

سپس :

” بعد از قیامهای ۸۸، دی ۹۶، آبان و دی ۹۸ یک فصل کیفی بین مردم و حاکمیت ولایت فقیه ورق خورده است. ریخته شدن خون ۱۵۰۰تن از فرزندان شورشی و از جان گذشتهٔ ایران‌زمین بر سنگفرش خیابان‌ها در آبان ۹۸ خط قرمز عبورناپذیر بین خلق و دیکتاتوری را پر رنگ‌تر از همیشه کرد و ضرورت سرنگونی تمامیت آن را به یک خواست ملی و همگانی تبدیل نمود. کتمان آمار شهیدان آبان و به‌دنبال آن سرنگونی هواپیمای اوکراینی به‌قول قلم‌ به مزدان و رسانه‌های حکومتی دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و نظام را قطور و قطور‌تر کرد “.

این حرکت ها غیر سازمان یافته وفاقد رهبری بود وبدین جهت علیرغم خواسته های برحقی که در موارد زیادی مطرح شد ، قادر به کشاندن اکثریت بیشتر مردم به صحنه نشد و مردم نشان دادند که مجرب تر ازآن هستند که بی گدار به آب بزنند وبنظر میرسد که مردم بلحاظ نبود یک آلترناتیو دموکراتیک ومقتدر ، با صبر وحوصله ی درخور تحسین ، صرفا خواسته های قانونی  خو را بصورت مدنی مطرح میکنند.

شیوع ویروس کرونا درایران وهمکاری وسیع  حدود 60 میلیون نفر ازمردم با دولت برای دفع این بلیه ، نشان داد که مردم ایران چه درک عمیقی ازاوضاع دارند ودربرابر دشمن مشترک- که این بار کروناست- هنوز هم ظرفیت های لازم برای همکاری با دولت را دارند ومانند خارج نشین ها باصطلاح روشنفکر ، بخاطر کدورت های موجود ، دیوانگی نمیکنند.

اینجا هیچ فروشگاهی غارت نشد وتنها 4میلیون نفری ( مرفهین بی درد) برای دهن کجی به دولت و نشان دادن اینکه درد آنها از جنس درد مردم نیست، رو به ویلاهای خود درشمال وجنوب ایران آورده والبته با نفرت مردم هم مواجه شدند.

همچنین :

“… نظام ولایت فقیه به‌سادگی نمی‌تواند از این بحران عظیم (کرونا ) و غیرقابل مقایسه با دیگر بحرانها بگریزد. عواقب سهمگین آن از هم‌اکنون دامنگیر نظام است… “.

بدون کمک ملت وسایر کشورهای جهان، درهم شکست کرونا سخت است .

دراینالیا که اعمال قهرهم که  دربرابر متمردا ن ازدستورات مقامات بهداشتی میشود، وضعیت بسیار نامناسب تر ازایران است و آمریکا هم گه ” کیت ” های تحویل داده اش به مراکز درمانی، تقلبی از آب درآمد ومورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفت وشما هم این خبر را مثل رسانه های مسلط برجهان منتشر نکردید!

اینکه این امر براقتصاد ایران ضربه میزند، قابل نفی نیست ولی شما چه پیشنهادی برای دفع ضربه دارید؟

نکند که حرمسرا سازی وبرده پروری شما پاد زهر کروناست که نمیدانستیم!

آخرین سکانس این نبرد سرنوشت

مجددا :

” آری اینک به فصل آخر این نبرد سرنوشت،‌ بین مردم و مقاومت ایران از یک‌ سو و دیکتاتوری ولایت فقیه از سوی دیگر نزدیک شده‌ایم؛ فصلی که همدردی، همبستگی، خیزش و خروش آتشین ما می‌تواند آن را به طلیعهٔ دمیدن خورشید آزادی پیوند زند”.

اولا انس والفتی بین مقاومت دربرابر حقایق ( مشخصه ی بزرگ باند رجوی )  ومردم وجود ندارد وهمدیگر را نفی میکنند.

ثانیا ، ویروس کرونا علیرغم خطرناک بودنش، حقیقت پیوند اکثریت برزگتر مردم به نمایش گذاشت وخواب شما وارباب هایتان را برهم زد وآن چیزی نشد که شما ازکرونا توقع داشتید!

ثالثا بزرگترین خیزش خلق در برابر کرونا، تا حد امکان درخانه نشستن و وحفظ جان خود بوده و اغلب میتوان با کار خانگی، حوصله ی لازم را برای ادامه ی  زندگی بدست آورد.

کاری که من درعرض این 20 روز قرنطینه ی خود خواسته ام کرده ودست به افشای ماهیت واقعی دشمنان خلق ( شما) زده وازوجدان خود شرمنده نشده وبی حوصله  هم نیستم!

پایان

_________________________

سرنوشت انقلاب ۱۳۵۷ را توازن قوا تعیین کرد

سرنوشت انقلاب ۱۳۵۷ را توازن قوا تعیین کرد

نماینده ی این مردمی که ازنظر شما حاکمیت شان اشغال شد ، چه کسی بود؟ آنها که تازه وبصورت حداکثر بیست نفری سر ازخانه های تیمی درمیآورند و قاطی چند هزار ( حداکثر 3هزار) زندانی سیاسی شده بودند که تنها درصد ناچیزی از مردم ( روشنفکران انقلابی) انها را میشناختند؟!   ضمنا درابتدای انقلاب استبداد چندانی حاکم نبود و این مسئله را میتوانید از تعداد روزنامه ها، دفتر ودستک ومیتینگ های خیابانی گروه های دگراندیش استنباط کرد وبی مروتی ودروغگویی است که  سالهای اولیه ی انقلاب را با دوران قاجار یا پهلوی مقایسه کرد.  شما بعنوان سازمان مجاهدین خلق، ده ها اداره ی کل و وزارتخانه را دراشغال خود داشتید و گروه های مسلح خودتان ازآنها محافظت میکرد وحتی کمیته های مستقل ومسلحی هم در شهرهای بزرگ داشتید ومسلم بود که حکومت مورد حمایت مردم- بدون اینکه بخواهم اظهار نطر مثبت ویا منفی ای درباره ی این حکومت بکنم  نمیتوانست این حاکمیت دوگانه را بر کشور تحمل کند! 

سرنوشت انقلاب 1357را توازن قوا تعیین کرد. قسمت 1 

حمید تبریزی ـ 18.03.2020

 

رسانه های مجاهدین ضد خلقق، دست به انتشار مقالهی تحلیل گونه؟! زده اند وددر بخش هایی از ان آمده است : 

” اکنون بسیاری از مردم ایران می‌دانند که این حکومت و نه این جمهوری، محصول غصب حق حاکمیت مردم ایران بوده است. خمینی، به‌عنوان بانی این حکومت، در یک بزنگاه تاریخی و به‌دنبال سرنگونی نظام سلطنتی، توانست سوار بر امواج سرکش خیزش توده‌ها به حاکمیت برسد…”. 

آنها که فداکارانه درانقلاب شرکت داشتند وبشتر مسائل را به عینه دیدند ، میدانند بدون وجود امام خمینی ورهبری کاریزماتیک او ، این تعاد مردم درانقلاب شرکت نمیکردند وشاه واربابانش بسادگی میتوانستند تحرکات روشنفکران را که از سال 1356شروع شده بود ، درهم شکنند. 

سرنوشت انقلاب را تظاهرات چند میلیونی  روزهای تاسوعا وعاشورای 1357تعیین کرد وطی آن بطور واضح  مشاهده شد که اکثریت قاطع وتقریبا نزدیک به همه ی مردم به روحانیت ودر راس آن به امام خمینی میتوانند اعتماد کرده ودر پشت سر او ونمایندگانش گرد آیند. 

این طرز تفکر مردم درآن زمان بود واراده گرایی وخیالبافی هیچکس مانع تحقق واقعیات نمیشد. 

روحانیت هزاران مسجد را  راختیار داشتند وحرفشان مورد تایید مردم بود و گروه های درهم شکسته شده توسط ساواک ، حداکثر یکصدم ازاین امکانات را داشتند و اوضاع موجود، امکان کسب قدرت توسط آنها را ازبین برده بود  وسود انقلاب برایی این دسته که درانقلاب شرکت کرده بودند، استفاده ازخلاء ناشی ازانتقال قدرت به جذب نیرو وسازماندهی بوده وصدها نشریه وکتاب منتشر کرده واز وجود بهار آزادی، بهره ای را بردند  یا میتوانستند ببرند که د رتاریخ ایران بی سابقه بود. 

اما این بهره تنها میتوانست درحد حفظ نشریات حزبی ودفاتر آنها وشرکت درانتخابات  و … باشد که اغلب قدراین نعمت را ندانسته، وبا توسل به توهم ها، دولت نوپا را دچار تشویش کرده ودرکنار توطئه ی سرویس های امنیتی بیگانه وسایر مسائل ، این دستآوردهای خوب خود را ازدست بدهند . 

با این وصف ، تنها میتوانید اصرار داشته باشید که مردم اشتباه کردند ومن درجوب شما میگویم که بفرض درستی این نطر، مردم ر ا نمیتوان به سلابه کشید. 

واقعیت آنست که مردم علاج دردهای خود را ر تحقق وعده های ترقی خواهانه وعدالت محور امام خمینی میدیدند و دیگران اگر فکر میکنند که صادق تر بوده و برنامه های بهتری داشتند، میبایست میپذیرفتند که درمقابل نفوذ بی مثال امام خمینی ، مردم که آنها را بخوبی نمی شناختند ، قادر به عرضه ی عجولانه وزور زورکی برنامه های خود نبودند! 

سپس : 

” بنابراین خمینی غاصب حق حاکمیت مردم بود و به عبارت دقیق‌تر ایران را اشغال کرد. استبداد موحشی که او در میهن ما حاکم ساخت، به‌لحاظ تاریخی بسا عقب‌تر از دیکتاتوری پهلوی و بسا واپسگراتر از دورهٔ قاجار است “. 

نماینده ی این مردمی که ازنظر شما حاکمیت شان اشغال شد ، چه کسی بود؟ 

آنها که تازه وبصورت حداکثر بیست نفری سر ازخانه های تیمی درمیآورند و قاطی چند هزار ( حداکثر 3هزار) زندانی سیاسی شده بودند که تنها درصد ناچیزی از مردم ( روشنفکران انقلابی) انها را میشناختند؟! 

 ضمنا درابتدای انقلاب استبداد چندانی حاکم نبود و این مسئله را میتوانید از تعداد روزنامه ها، دفتر ودستک ومیتینگ های خیابانی گروه های دگراندیش استنباط کرد وبی مروتی ودروغگویی است که  سالهای اولیه ی انقلاب را با دوران قاجار یا پهلوی مقایسه کرد. 

شما بعنوان سازمان مجاهدین خلق، ده ها اداره ی کل و وزارتخانه را دراشغال خود داشتید و گروه های مسلح خودتان ازآنها محافظت میکرد وحتی کمیته های مستقل ومسلحی هم در شهرهای بزرگ داشتید ومسلم بود که حکومت مورد حمایت مردم- بدون اینکه بخواهم اظهار نطر مثبت ویا منفی ای درباره ی این حکومت بکنم  نمیتوانست این حاکمیت دوگانه را بر کشور تحمل کند! 

همچنین : 

” جکومت آخوندی بارها تا آستانهٔ سرنگونی پیش رفت اما «امدادهای»! جهانی و منطقه‌یی به دادش رسید. از جمله این «امدادها» باید از سه جنگ مهم منطقه یعنی جنگ خلیج،‌ جنگ اشغال عراق و نیز جنگ در افغانستان نام برد که منافع آن مستقیم به جیب گشاد آخوندها ریخت و عراق را در سینی طلایی به آنها تقدیم کرد “. 

آن جنگ ها بخاطر تامین منافع پلید هیئت حاکمه ی آمریکا انجام شد وطبیعی بود که ایران با اتخاذ سیاست های ماهرانه ای که هم خود را ازضربه دور سازد وهم به دشمنان تاریخی اش ضربه ای زده شود ، استفاده کند. 

درهرصورت، هیچکدام ازاین جنگ ها بخواست ایران انجام نگرفته بود وحکومت ایران دربرابرکار انجام شده میبایست تدابیری اتخاذ کند که درحد امکانات خود کرد ونگذاشت ایران بیشتر ضربه ببیند. 

 بار دیگر : 

 غول بی‌شاخ و دم ارتجاع مذهبی، با دو پای سرکوب و تروریسم توانسته است دورخیز کند از روی بحرانهای دامنگیر به‌طور موقت بپرد و جان سالم به در ببرد “. 

اولا ایران قبل ازاینکه تروریست باشد، یکی از قربانیان اصلی تروریزم درجهان است وبه اعتراف دونالد ترامپ یکی از شاخه های مهم مبارزه باتروریزم درمنطقه است. 

ثانیا ، عمر مفید بودن سرکوب دوام چندانی ندارد و شما باید به چیزهای دیگری غیر ازسرکوب که حکومت را سرپا نگهدداشته ، توجه بیشتری بکنید. 

مجددا : 

” اجرای پی‌در پی تحریم‌ها و افزوده شدن بر کم و کیف آن، نفس آخوندها را بند آورده تا جایی که به باریکه آبی برای مبادلهٔ نفت در برابر غذا و دارو راضی شده‌اند؛ اما همان نیز به‌دلیل فریبکاری و سرپیچی فاشیسم مذهبی از تعهدات بین‌المللی‌اش نقد نیست و هیچ دولتی به آن اعتماد نمی‌کند “. 

با وجود اینکه آخوندها مایل به برقراری این تحریم ها نیستند، این مردم ایران هستند که هدف اصلی این تروریزم اقتصادی قرار گرفته اند وشما هم بعنوان یک جریان غلیط فرقوی وضد مردمی ، ازاین تروریزم حمایت کرده وبرتوسعه ی ابعاد جنایت بار آن اصرار میورزید. 

شرکت ها ودولت های دیگر هم  که حاضر به معامله با ایران نیستند ، سردرآخور امپریالیزم داشته والبته این گناه ما نیست. 

ادامه دارد 

///////////////////////////////////

 

گفتگوی فیروزمند با سبحانی:گذری بر انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین و ریاست جمهوری مریم رجوی

این برنامه نگاهی دارد به پروژه انقلاب ایدئولوژیک از اواخر سال ۱۳۶۳، طلاق های اجباری و آثار مخرب این پدیده در درون سازمان مجاهدین خلق در 26 مهرماه 1368 و گام به گام آن را پی گرفته تا امروز که این فاجعه همچنان در پایگاه مجاهدین واقع در آلبانی ادامه دارد. یکی از اصلی ترین …

سازمان مجاهدین خلق، معلمان آذربایجانی و … را ” پان ” معرفی میکند!

گفتگوی فیروزمند با سبحانی:گذری بر انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین و ریاست جمهوری مریم رجوی

چشم اقوام روشن! رجویست ها با صراحت و وقاحت تمام ، معلمانی را که صرفا در اعتراضات صنفی ومدنی شرکت کرده وشعار سیاسی نمیدهند ، ” پان ” معرفی کرده وآنها را مرتجع و ومنحرف معرفی میکند! بلی ما آذربایجانی ها با تجارب مبارزاتی برتر خود ، درحرکات صنفی ، شعارهای سیاسی را که بنفع این وآن تمام میشود نمیدهیم وازاین که رجوی ما را مرتجع ومنحرف معرفی کند باکی نداریم وچه بسا که اینگونه برخورد ها را بحساب درستی راه خود میگذاریم!…

سبحانی: تنفس مصنوعی به اعضای مجاهدین بعد از اخراج “سر جنگ طلبی” از کاخ سفید

سبحانی: تنفس مصنوعی به اعضای مجاهدین بعد از اخراج “سر جنگ طلبی” از کاخ سفید

این آقای رئیس هم باید مطمئن باشد که صد در صد رد پای  ” سیاست تزریق پول ” توسط سازمان مجاهدین در ایجاد شکاف و. اختلاف بین  احزاب آلبانی هویدا خواهد شد و مدارک آن بیرون می آید و گرنه چه دلیل منطقی می تواند وجود داشته باشد  که رییس جمهور آلبانی به این شکل در زندان اشرف …

گفتگوی فیروزمند و سبحانی:اخراج جان بولتون از کاخ سفید چه تاثیری بر آینده مجاهدین دارد؟

گفتگوی فیروزمند و سبحانی:اخراج جان بولتون از کاخ سفید چه تاثیری بر آینده مجاهدین دارد؟

1 ـ روزسه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با یک توییت جان بولتون را از پست مشاور امنیت ملی اخراج کرده و اطلاع داد که دیگر نیازی به حضور او در کاخ سفید نیست. 2 ـ  همزمان با این رویداد، روز جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر …

مریم رجوی چیزهایی از دانش آموزان میخواهد که خود نمیکرد!

گفتگوی فیروزمند و سبحانی:اخراج جان بولتون از کاخ سفید چه تاثیری بر آینده مجاهدین دارد؟

البته قسمت اعظم متن پیام مریم رجوی که بمناسبت اول ماه مهر صادر شده ، مصرف داخلی دارد!  از سوی دیگر فریبکارانه هم هست وچرا؟ برای اینکه مریم میتوانست بگذاردک ه خانواده ها درهمین کمپ تشکیل شوند و کودکانی متولد گردند واو این نظریات مترقی؟! خود را درمدارس خود به مرحله ی اجرا گذاشته و آنگاه ازخانواده های مربوط به افراد داخل این مناسبت  دعوت …

محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی کیست؟ او زنده است یا مرده؟ کجاست؟

محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی کیست؟ او زنده است یا مرده؟ کجاست؟

نکته اول : بنابراین ما از دریچه پاسخگویی به این سوالات و  اینکه مسعود رجوی کیست و با شناخت دقیق تر از ویژگی‌های او و واکنش های مسعود رجوی در سرفصل های مهم تاریخی فعالیت سازمان مجاهدین که همراه با بحران و تهدید فیزیکی برای او بوده است ، می توانیم بر اساس آن ارزیابی خودمان را بگوییم …

فرقه ی رجوی ونتیجه گیری دلخواه از یک ادعای دروغ!

محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی کیست؟ او زنده است یا مرده؟ کجاست؟

رژیم ایران نزدیک به ده سال مذاکره کرده ونتیجه اش هم توافق نامه ی برجام بود که این توافق نامه به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده وازاین رو، درمورد مسائل اتمی نیازی به مذاکره ندارد!  اگر آمریکا مسئله ای غیر از این دارد، ابتدا باید با بازگشت به برجام ثابت کند که قابل اعتماد است.  دراین میان مذاکره بر سر ازبین بردن قدرت دفاعی …

عباس داوری خود را تا سطح مداح زهرا مریخی تنزل داد!

عباس داوری خود را تا سطح مداح زهرا مریخی تنزل داد!

من تحلیل دقیق وروشنی از ماهیت دهشتناک گروه های مستبدی مانند مجاهدین خلق دارم ولی دیگر باور نداشتم که یک پیرمرد آذربایجانی زندان کشیده در دوران شاه که قاعدتا دربرابر تک تک اعضای کم سواد و ساده لوح شورای زنانه ی مرکزی سازمان ، یک غول باید باشد ، دست بقلم برده وبا تعریف وتمجید از زهرا مریخی که با اتوکش کردن مریم مدارج ترقی را پیموده ومثلا به مسئول اول …

این ویژه نامه برای مجاهدین رجوی پرهزینه بوده!

عباس داوری خود را تا سطح مداح زهرا مریخی تنزل داد!

ایراد مهم این خبر کوتاه دراین است که مطالب موجود قدرت این ” آلترناتیو قلابی ” ابدا به تصویر کشیده نشده ودست منتقد در این باره را کوتاه  نموده است . وگرنه درمورد سایر مسائل، ما تقریبا درمورد تمام  اظهارات مریم و تعداد زیادی ازروسپیان سیاسی جمع شده درآنجا، اعلام موضع کرده واحتیاجی به پاسخگویی م

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید