مریم رجوی دشمن زنان و ودلسوزی اش به انها مثل اشک تمساح است!

0
1300

مجددا مریم رجوی گفته است: ” از همه شما خواهران و دخترانم در سراسر ایران می‌خواهم که: ۱ـ در پیشتازی و فرماندهی یگان‌های شورشی عزم خود را صد چندان کنید. هرقدر که نقش خود را در فرماندهی ارتقا دهید قیام‌ها دوام و قدرت بیشتری پیدا می‌کند. ۲ـ‌ روحیه تهاجم و تهور را دامن بزنید این همان ویژگی برجسته جوانان در این خیزش‌های ستایش‌انگیز است… “اولا مسلم اینکه این زنان ودختران ایرانی که شما آنها را خواهر ودختر خود نامیده اید، با اینگونه مورد خطاب قرار گرفتن ازطرف شما که دشمن آنها وخائن به ناموس هموطنانی که درچنبره ی تو اسیرند ، دچار چندش شده اند. ثانیا ، زنان فعال درامور مربوط به آنچه که جنبش زنان نامیده میشود ، بیشتر درمورد وضعیت حجاب وآزادی های فردی است و باید که جگرها خون شود که وارد جنبش های رادیکال اجتماعی گردند وبنابراین قیام واین چیزهای سخت کار آنها نیست! ثالثا، زنان آمادگی قابل اعتنایی به این مسائل ندارند ومریم زیادی الکی خوش است!

مریم رجوی دشمن زنان و ودلسوزی اش به انها مثل اشک تمساح است!

حمید تبریزی ـ 09.12.2019

 

مریم رجوی دشمن زنان و ودلسوزی اش به انها مثل اشک تمساح است!

این جانشین خلف رجوی درپیام خود به زنان ایران گفته است :

” زنان به‌پاخاسته ایران برای واژگونی رژیم ولایت فقیه به‌ میدان آمده‌اند. آخوندها خود را در یک قدمی سرنگونی دیده‌اند و می‌خواهند با جنایت هرچه بیشتر از آن فرار کنند “.

درتظاهرات اخیر آبان ماه، تعداد زنان شرکت کننده نسبت به موارد قبل بسیار کمتر ودلیلش این بود که معترضین مسالمت جو، برای مسئله ی دیگری- گرانی بنزین و …- به خیابانها آمده بودند ونه برای حمایت ازحقوق زنان که دردرجه ی اول، وظیفه ی جنبش زنان است.

وانگهی جنبش هایی مانند جنبش زنان، همواره برای مطالبات مدنی خاص خود به صحنه میآیند وکارآنها سرنگونی این یا آن حکومت خاص نیست .

ضمنا تعداد کم مردم به خیابان آمده و توانائی حکومت درجمع کردن سریع بساطی که توسط عوامل مختلف برپا شده بود و…  همگی نشان میدهد که مردم درفکر سرنگونی حکومت نیستند و حکومت هم ازاقتدار قابل توجهی برخوردار است ودرچنین شرایطی ، صحبت از سرنگونی حرف مفتی است وبجایی بند نمیشود.

دوباره  :

” نقش پیشتار زنان و جوانان شورشی و به ستوه آمده از ستم چهل ساله آخوندهای تبهکار و خون‌های صدها شهید، عزم قیام و شورش در جامعه ایران را صد چندان کرده است “.

بنظر میرسد که اقلا درشرایط فعلی ایران ، جنبش زنان بنوعی  درسطح خواسته های اقشار میانی جامعه ( طبقه ی متوسط) جای دارد و بی رونق بودن حضور زنان در اعتراضات اخیر که بیشتر خواسته های تهیدستان را منعکس میکرد ، ازهمین بابت است!

البته وقتی از تهیدستان سخن بمیان میآید، منظور این نیست که تمامی کارهای انجام شده درخیابانها مربوط به آنها ودرجهت منافع این قشر عظیم بود.

بلکه عوامل آشکار ونهان ازهر طیف و جریانی کوشیدند که ازآن بهره برداری مربوط به منافع خاص خودشان را بکنند که این دخالت ها و حضورهای گاها مشکوک، درعمل برعلیه فقرا بود.

بعبارت دیگر، اگر اقشاری هم از تهیدستان آغازگر ماجرا بودند، موفق به مدیریت مسئله بنفع خود نشده و قدرت وسازماندهی لازم را برای جلوگیری ازمیوه چینی دیگران نداشتند وازهمین رو بود که فجایعی اتفاق افتاد که بیشتر دشمنان داخلی وخارجی کشور ازآن منتفع شدند!

مجددا مریم رجوی گفته است:

” از همه شما خواهران و دخترانم در سراسر ایران می‌خواهم که: ۱ـ در پیشتازی و فرماندهی یگان‌های شورشی عزم خود را صد چندان کنید. هرقدر که نقش خود را در فرماندهی ارتقا دهید قیام‌ها دوام و قدرت بیشتری پیدا می‌کند. ۲ـ‌ روحیه تهاجم و تهور را دامن بزنید این همان ویژگی برجسته جوانان در این خیزش‌های ستایش‌انگیز است….

اولا مسلم اینکه این زنان ودختران ایرانی که شما آنها را خواهر ودختر خود نامیده اید، با اینگونه مورد خطاب قرار گرفتن ازطرف شما که دشمن آنها وخائن به ناموس هموطنانی که درچنبره ی تو اسیرند ، دچار چندش شده اند.

ثانیا ، زنان فعال درامور مربوط به آنچه که جنبش زنان نامیده میشود ، بیشتر درمورد وضعیت حجاب وآزادی های فردی است و باید که جگرها خون شود که وارد جنبش های رادیکال اجتماعی گردند وبنابراین قیام واین چیزهای سخت کار آنها نیست!

ثالثا، زنان آمادگی قابل اعتنایی به این مسائل ندارند ومریم زیادی الکی خوش است!

———————–

غلامعلی میرزایی: خبر اخراج بولتون

گفتگوی فیرومند با سبحانی:وحشت رجوی از روشنگری اعضای جداشده در آلبانی و رسانه ها

بخاطر همین است که این عنصر چنگ طلب از سیاست فقط این را یاد گرفته که کت شلوار بپوشد وحرفهای نامربوط بزند که تنها خریدارش هم فقط همین فرقه رجوی است حتی خود مردم آمریکا هم از این مردک با آن قیافه کریهش نفرت دارنند نفری که تنها چیزی که بلد است حمله نظامی است از …

رحمان محمدیان: جان بولتون و روسیاهی برای کلاغ

گفتگوی فیرومند با سبحانی:وحشت رجوی از روشنگری اعضای جداشده در آلبانی و رسانه ها

همه در جریان گفته بولتون در باصطلاح گردهم آیی این فرقه هستند که گفته بود که رژیم ایران چهل سالگی اش را جشن نخواهد گرفت و باند رجوی چگونه بدنبال این سراب رفت و حتی سرفصل تعیین کرده وبه نیروهای جان به لب آمده گفته بود تا این سر رسید بمانید و اگر خبری نشد می توانید …

علی هاجری: جان بولتون و فرقه مجاهدین

علی هاجری: جان بولتون و فرقه مجاهدین

مثال از این شاخه به آن شاخه فرجی است حفظ نیرو میکردند ، تا اینکه بولتون به عنوان مشاور امنیتی کاخ سفید انتخاب شد فرقه هم کیسه گشادی برای خود دوخته بود و آینده و ماندگاری را در بود بولتون میدید بخصوص که در جنگ طلبی و حرافی گوی سبقت را از ترامپ ربوده بود و تنها …

موسی دامرودی: خشم رهبری فرقه مجاهدین از اخراج «جان بولتون» از کاخ سفید

علی هاجری: جان بولتون و فرقه مجاهدین

 فرقه مجاهدین باز مثل همیشه برای اینکه جلوی ریزش نیروهای نگونبختش را بگیرد به دروغ وتحریف خبر می پردازد.تا آنجایی که من بیاد دارم ودر تشکیلات این فرقه بودم یکبار نبوده  که اخبار درست از سایتهای این فرقه را بشنوم!!! بعد از انتخاب بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی  در کاخ سفید سران فرقه دراسارتگاه شماره 3 …

محمد حسین سبحانی:بولتون هم به جای فتح تهران، به زندان اشرف۳ در آلبانی تبعید شد

علی هاجری: جان بولتون و فرقه مجاهدین

 در راستای همین سیاست در سال گذشته مریم عضدانلو ـ رجوی بسیار تلاش کرد که از طریق جولیانی و بولتون اجازه سفر و حضور در آمریکا را پیدا کند تا خود را به عنوان تنها اپوزیسیون دمکراتیک !؟ معرفی کند ولی  به دلیل سوابق تروریستی فرقه مجاهدین خلق و مریم عضدانلو ـ رجوی و محدودیت های حقوقی و …

حسن شهباز: ادعای فرقه مجاهدین در سالگرد تاسیس این سازمان

علی هاجری: جان بولتون و فرقه مجاهدین

در زمانی که در عراق بودیم ارباب این فرقه صدام بود و شیوه جنگ نظامی ، اما اکنون ارباب این فرقه جایگاهی بسا فراتر از صدام و عراق دارد و بالطبع جایگاه فرقه نیز در فرا خور اربابش تغییر کرده و به نقطه عالیتری دراین مسیر دست یافته و این ارباب عوض کردن همان جایگاه بی بدیلی  است  …

رحمان محمدیان: ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجوی

رحمان محمدیان: ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجوی

این فرد یعنی مسعود رجوی با استفاده از فضای ایجاد شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و میل وافر جوانان به استقلال و رفاه اجتماعی انبوهی نیروهای جوان مملکت را با شعارهایی که به ظاهر اهداف ملی میهنی را دنبال می‌کرد به خویش جلب کرد و وعده های آنچنانی داد اما افسوس این فرد هیچگاه …

گفتگوی سبحانی با حیرانی:آیا رجوی توانسته زندان اشرف ۳ در آلبانی را برای مغزشویی …

گفتگوی سبحانی با حیرانی:آیا رجوی توانسته زندان اشرف ۳ در آلبانی را برای مغزشویی …

در رابطه با بردن نفرات به مزرعه حیوانات یا همان زندان اشرف 3 ، رجوی  مدعی بود که ضرورت این دوران است و خود ابریشمچی در نشست میگفت اینکه ما اومدیم اینجا فقط و فقط به دلیل این بحث دوسال است که ما نیاز به یک ظرف ارتش آزادیبخش داریم والا که اصلا نیازی نبود و ….و الان …

هادی ثانی خانی : فرقه رجوی ، مجاهدین خلق، و یاوه گوییهایش

گفتگوی سبحانی با حیرانی:آیا رجوی توانسته زندان اشرف ۳ در آلبانی را برای مغزشویی …

بعضی مواقع به خودم میگویم خدایا در چه فرقه ای بوده ام که تمام کارهایش و اخبارش را با سانسور پیش میبرد مگر مردمی وجود ندارند که این واقعیتها را ببینند وجواب اینها به این مردم چیست شاید در داخل خودشان بردش را ببرنند وافراد از سانسور بی خبر باشنند ولی ای کاش که آنها …

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید