احساس بوی کباب ازطرف مجاهدین ورونمایی مجدد از مسعود رجوی!

0
458

من نمیدانم که اصلا استمالتی دربین بوده یانه!   آنچه را که با چشم خود میبینیم ، درتنگنای شدید قرار دادن مردم درعرض این 4 دهه است واین رجوی است که باید جواب دهد که چرا در گرماگرم این فشار بزرگی که برگرده مردم آورده شده ، آخوندها به ناز ونعمت رسیده اند. آیا معنی این حرف رجوی این نیست که دشمنی های این دنیای سلطه وتابعیت برعلیه مردم ایران بوده است؟ اگر اینچنین است، آیا رفتار چاکر منشانه ی فرقه ی رجوی در برابر این استمالت جویان ، دلالت براین ندارد که مسعود رجوی دشمن مردم ایران است؟! موازنه ی روابط ما با عراقی ها بنفع این همسایگان ما بوده وما منافعی کمتر ازمردم عراق دراین روابط داریم ومسئله ی استثمار عراقی ها توسط ما ، دروغ بزرگی است وتنها ازدهان رجوی ورجویست ها درمیآید. ما قسمت عمده ی کمبود برق عراق را با شرایط بسیار دوستانه حل کرده و برای اخذ پول گاز تحویلی با آنها مدارا میکردیم. ایران بدعوت دولت رسمی عراق وبرای جلوگیری از تصرف بغداد توسط داعش وارد خاک عراق شد والبته خود ایران هم منافعی ازبابت اینکه تروریزم را از30 کیلومتری مرزهای خود دور میکرد داشت واین منافع از مشروعیت کامل برخورداراست. 

احساس بوی کباب ازطرف مجاهدین ورونمایی مجدد از مسعود رجوی! 

حمید تبریزی ـ 07.11.2019

تظاهرات مردم لبنان وعراق که عمدتا دراعتراض به فساد دولتی موجود دراین کشورها بوده و البته بطور طبیعی دشمنانی ازمردم لبنان وعراق هم برای گرفتن ماهی از آب گل آلود دردرون صفوف مردم رخنه کرده اند ، باند رجوی را به تحلیل یکسویه ورویایی واداشته و مجبورش کرد که مسعود رجوی را ازمزار یا لانه ی موشی اش خارج کرده وپیام شماره ۱۵ منتسب به اورا بتاریخ 13آبان منتشر کند. 

درقسمت هایی از این پیام که متن آن  بسیار طولانی، تکرار مکررات ، شعاردهی های مزورانه و طرح دروغ های بزرگ وآنهم برخلاف مصالح ملی ایران است ، چنین آمده است: 

  1. یک‌سال پیش در همین ایام گفته بودیم: «باگسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده‌باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است “. 

من نمیدانم که اصلا استمالتی دربین بوده یانه!  

 آنچه را که با چشم خود میبینیم ، درتنگنای شدید قرار دادن مردم درعرض این 4 دهه است واین رجوی است که باید جواب دهد که چرا در گرماگرم این فشار بزرگی که برگرده مردم آورده شده ، آخوندها به ناز ونعمت رسیده اند. 

آیا معنی این حرف رجوی این نیست که دشمنی های این دنیای سلطه وتابعیت برعلیه مردم ایران بوده است؟ 

اگر اینچنین است، آیا رفتار چاکر منشانه ی فرقه ی رجوی در برابر این استمالت جویان ، دلالت براین ندارد که مسعود رجوی دشمن مردم ایران است؟! 

  1. ” اخراج و پایان رژیم در عراق، در حکم پایان ولایت‌فقیه است. موتور ژئوپلیتیک روشن شده و آتشفشان قیام، با خمینی و خامنه‌ای و رژیم آخوندی و سرکردگان و دست نشاندگانش سر سازگاری ندارد. 

موازنه ی روابط ما با عراقی ها بنفع این همسایگان ما بوده وما منافعی کمتر ازمردم عراق دراین روابط داریم ومسئله ی استثمار عراقی ها توسط ما ، دروغ بزرگی است وتنها ازدهان رجوی ورجویست ها درمیآید. 

ما قسمت عمده ی کمبود برق عراق را با شرایط بسیار دوستانه حل کرده و برای اخذ پول گاز تحویلی با آنها مدارا میکردیم. 

ایران بدعوت دولت رسمی عراق وبرای جلوگیری از تصرف بغداد توسط داعش وارد خاک عراق شد والبته خود ایران هم منافعی ازبابت اینکه تروریزم را از30 کیلومتری مرزهای خود دور میکرد داشت واین منافع از مشروعیت کامل برخورداراست. 

آیا مسعود  رجوی مرده است که مریم در سخنان منتسب به مسعود اینگونه تبلیغ میشود؟: 

  1. ” مقاومت ایران سالهای سال بر این حقیقت که فاشیسم دینی حاکم بر ایران، دشمن و تضاد اصلی خلقهای این منطقه از جهان است، پای فشرده. سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در تیرماه ۹۲ را گوش کنید: مریم رجوی: «ده سال پیش من هشدار دادم که خطر دخالت آخوندها در عراق صدبار بیشتر از خطر اتمی ملاهاست. و اکنون می‌بینید که چگونه پیشروی آنها در عراق، کشورهای دیگر منطقه را در برمی‌گیرد “. 

عراق باین نوع دخالت متقابلا سودمند احتیاج داشت ونه تنها این دخالت قانونی ضرری به عراق نزد، بلکه مانع تکه پاره شدن عراق که خواست آمریکا ودر چهارچوب ایجاد اسرائیل بزرگی که یک طرف مهم ضرر کننده اش هم ایران است ، گردید. 

راستی نقل این سخنان گهربار ؟؟!! مریم ازبهر چیست؟ 

نکند که مسعود واقعا وبطور فیزیکی هم مرده است و به تقویت مریم درتشکیلات احتیاج افتاده است؟ 

  1. ” در واقع اکنون باید گفت که عراق، با یک دولت دست‌نشاندهٔ خامنه‌ای و نهادهای امنیتی که تحت کنترل نیروی تروریستی قدس به‌طور تمام‌عیار کار می‌کنند، تحت اشغال حکومت ملاهاست “. 

اگر اینطور است، چگونه بهپادهای اسرائیل بسادگی عراق را بمباران میکنند وایرانی که قادر به حذف گرانبهاترین بهپاد آمریکاست، نمیتواند مانع این حملات هوایی گردد؟ 

دلیل اش روشن است : 

فضای عراق دردست آمریکاست ونفت سرشارش نیز! 

پس آمریکا هنوز هم نفوذی چند برابربیشتر ازایران درعراق دارد وشما باند خائن رجوی از آگاه شدن مردم ازاین مسئله که اتفاقا شاه کلید درک مسائل عراق است ، واهمه دارید ومجبورید اینگونه وارونه نمائی کنید. 

  1. ” ما بارها گفتیم و باز هم تکرار می‌کنیم که این رژیم، بمب اتمی را نیز قبل از هر چیز برای اعمال سلطه و هژمونی بر کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهد، بقیه‌اش بهانه است “. 

هم طبق فتوای موجودی که هست وهم برابر تعهدات ایران دربرجام مسئله ی بمب اتمی منتفی است وحتی با وجود بمب اتمی ، کشوری بیمه نمیشود وشما میتوانید وضع زندگی مردم پاکستان وهندوستان را که بمب اتمی دارند بررسی کرده وبدانید که بمب اتمی حلال مشکلات نیست والبته این فرق میکند با دسترسی به فرآوری انرژی هسته ای که مورد نیاز هرکشوری است. 

  1. ” انقلاب سوریه، نقش و ماهیت شیطانی و جنایتکارانهٔ به‌اصطلاح حزب‌الله را برملا کرده و شما می‌دانید که تشکیل این حزب‌الشیطان، سرمایه‌گذاری ۳۰ساله رژیم ملاها بوده است “. 

پس منظور شما ازانقلاب، همان ضدانقلاب است که البته حنیف نژادها چنین نظری نداشتند. 

جریان سوریه بصورت ساده عبارت ازاین است که مردم ناراضی از عقب نشینی های بشار اسد بنفع آمریکا- که این عقب نشینی ها بضرر اقشار متوسط وپایین جامعه ( کارگران ومعلمان در درجه ی اول) بود دست به اعتراض زدند. 

اما دشمنان مردم سوریه آگاه تر بودند: 

امام جماعت مسجدی در درعا را قبلا خریده ودر زیر زمین وسیع این مسجد اسلحه های کافی انبار نموده بودند! 

بهنگام تظاهرات این اسلحه ها دراختیار لباس شخصی های اخوان المسلمین و… که درصفوف مردم معترض رخنه کرده بودند ، گذاشته شد تا بحساب مردم وازداخل صفوف آنها بطرف پلیس تیراندازی کرده وارتش سوریه را خشمگین و وارد صحنه نمایند و ونفوذی های دشمن دربین مردم جنگی را بردولت سوریه تحمیل نموده وهرگز به بشار اسد که موضوع را دریافته بود ومیخواست با نمایندگان معترضین وارد مذاکره شود، اجازه ی چنین کاری را ندادند. 

/////////////////////////////

نامه اعضای جدا شده به رییس جمهور آلبانی ـ

توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

نامه اعضای جدا شده به رییس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

ما بطور قانونی وارد کشور شما شده وکاری بر خلاف قوانین انجام نداده و به رعایت قوانین ملتزم هستیم. به همین دلیل هم انتظار داریم با ما که سختی های زیادی متحمل شده ایم، محترمانه و بر اساس قوانین رفتار شود. اما متاسفانه ما شاهد برخی اعمال هستیم که ما را نگران می کند از جمله اخیرا یکی از دوستان ما بنام «احسان بیدی» توسط پلیس مورد بی احترامی، دستگیر وبه زندانی منتقل شده است که به وکیل یا هرگونه مشاوره قانونی دسترسی ندارد. او حتی حق ملاقات ندارد. احسان بیدی مدت ۶ سال در کشور شما زندگی کرده ، دارای برگه اقامت ۱۰ساله از دولت آلبانی بوده و بر طبق تمامی معیارهای بین المللی پناهنده محسوب می شود، بی شک او بعنوان انسان حق دارد بداند که چرا و با اجازه کدام مرجع قانونی و به چه جرمی دستگیر شده است و حق دارد که در یک دادگاه عادلانه حاضر و از خود دفاع کند. چیزی که در تمام کشورهای متمدن دنیا برای همه افراد برسمیت شناخته شده است. ما مطمئن هستیم که این توطئه بوسیله «سازمان مجاهدین» وکسانی که ازاین سازمان رشوه گرفته اند طراحی واجرا شده است. ما مطلع شده ایم که فرماندهان بالای این سارمان درنشستی اعلام کرده اند که دستگیری – احسان بیدی – را ماطراحی و دوستانمان در دولت البانی آنرا عملی کردند ودراینده برای بقیه جدا شدگان که با ما همکاری نمی کنند همین برنامه را اجرا خواهیم کرد.

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به آقای ایلیر متا

ابراز نگرانی و اعتراض اعضای جدا شده از مجاهدین به رییس جمهور آلبانی

توطئه فرقه مجاهدین خلق علیه آقای احسان بیدی را محکوم می کنیم

تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 07.11.2019

لینک به منبع

لینک به ترجمه انگلیسی

www.iran-azadi-albania.info

Albania-Ilir Meta 260-410

جناب رئیس جمهور آلبانی

آقای ایلیر متا

با تقدیم احترام ما جمعی از اعضای سابق مجاهدین خلق، سالها است برای یافتن زندگی از این سازمان جداوبا رعایت قوانین در کشورشمازندگی می کنیم. ما دنبال زندگی شخصی خودمان بوده و بهمین دلیل هم از مجاهدین که سالها از ما سواستفاده کرده اند جدا شده ایم.

ما بطور قانونی وارد کشور شما شده وکاری بر خلاف قوانین انجام نداده و به رعایت قوانین ملتزم هستیم. به همین دلیل هم انتظار داریم با ما که سختی های زیادی متحمل شده ایم، محترمانه و بر اساس قوانین رفتار شود.

اما متاسفانه ما شاهد برخی اعمال هستیم که ما را نگران می کند از جمله اخیرا یکی از دوستان ما بنام «احسان بیدی» توسط پلیس مورد بی احترامی، دستگیر وبه زندانی منتقل شده است که به وکیل یا هرگونه مشاوره قانونی دسترسی ندارد. او حتی حق ملاقات ندارد.

احسان بیدی مدت ۶ سال در کشور شما زندگی کرده ، دارای برگه اقامت ۱۰ساله از دولت آلبانی بوده و بر طبق تمامی معیارهای بین المللی پناهنده محسوب می شود، بی شک او بعنوان انسان حق دارد بداند که چرا و با اجازه کدام مرجع قانونی و به چه جرمی دستگیر شده است و حق دارد که در یک دادگاه عادلانه حاضر و از خود دفاع کند. چیزی که در تمام کشورهای متمدن دنیا برای همه افراد برسمیت شناخته شده است.

ما مطمئن هستیم که این توطئه بوسیله «سازمان مجاهدین» وکسانی که ازاین سازمان رشوه گرفته اند طراحی واجرا شده است. ما مطلع شده ایم که فرماندهان بالای این سارمان درنشستی اعلام کرده اند که دستگیری – احسان بیدی – را ماطراحی و دوستانمان در دولت البانی آنرا عملی کردند ودراینده برای بقیه جدا شدگان که با ما همکاری نمی کنند همین برنامه را اجرا خواهیم کرد.

آقای رئیس جمهورمتاسفانه در روزهای گذشته شاهد دیدار شما از کمپ این سازمان بودیم، اما میدانیم که بشما دررابطه بااین سازمان اطلاعات غلط داده اند . ما دارای اطلاعات کافی در رابطه با این سازمان و مناسبات مخوف داخلی آن هستیم و هرگاه شما دستور بدهید آماده هستیم این اطلاعات را در اختیار جنابعالی قرار دهیم، این سازمان یک سازمان تروریستی و ضد بشری است که حتی به اعضای خودش رحم نمی کند. ما دهه ها دراین سازمان بوده ایم وبا کارکرد های بی رحمانه ضد انسانی و مافیایی آن بخوبی آشنا هستیم.

این سازمان بما که عمر خود رادرآن گذرانده و به آن سالها خدمت کرده ایم رحم نمی کند و بدنبال آزار وتخریب زندگی مااست چراکه حاضرنشدیم بیش از این عمر خود رادر خدمت اهداف ضد ملی این سازمان تلف کنیم و فقط بدنبال زندگی شخصی خود هستیم.

آقای رئیس جمهور،در حالیکه کشور شما آماده ورود به اتحادیه اروپا می شود ما از شما بعنوان نماد ملی و بالاترین مدافع قانون و حقوق بشر درخواست داریم که از ما قربانیان توطئه های این این سازمان حمایت کرده و بنام انسانیت این بی عدالتی رابرطرف کنید و اجازه ندهید حق فرد بی گناهی ضایع گردد.

با تشکر و احترام:

1 ـ محمد عظیم میش مست

2 ـ هاىی ثانی خانی

3 ـ حسن حیرانی

4 ـ عبدالرحمان محمدیان

5 ـ حسن شهباز

6 ـ علی هاجری

7 ـ احسان بیدی

8 ـ غلام میرزایی

9 ـ مالک بیت مشعل

10 ـ موسی دامرودی

11 ـ غلامرضا شکری

12 ـ پرویز حیدرزاده

 

Ehsan Bidi

Albania-Victims of MEK-Rajavi

 ——————————————–

احسان بیدی : رجوی ماهیتابه به دست به امید تخم زیر کرکس های سیاه می دود

مریم رجوی این سیمرغ مزدورنشان نیز در عمل نشان داده که  توان نشست و برخواست بر قله های خفت و خواری و وطن فورشی را دارد، یکبار با اربابان آمریکایی ، یکبار عرب های سعودی ، یکبار هم نمایندگان سرویس اطلاعاتی اسرائیل  در گذشته هم که صدام حسین بوده است ، بنابراین این روندی بوده که از گذشته تا به حال وجود داشته است .  وقتی ما در قلعه اشرف درعراق بودیم بخوبی بیاد داریم که مسعود رجوی میگفت خط و خطوط من به مانند آن شخصی است که ماهیتابه به دست بر زیر پرندگانی که در آسمان پرواز میکنند میدود که شاید تخم مرغ انها نهاری باشه برای فردا. من نیز ماهیتابه به دست باید زیر پرندگان بدوم شاید تخمی برای ناهار ما پیدا شود و رجوی این چنین  اذهان را توجیه می کرد که باید ماهیتابه به دست بدویم، مهم هم نیست کدام سمت و با کی ؟ پاسخ رجوی این بوده است که  هر جا و با هر کی،  به هر سمتی ما ماهیتابه به دست می دویم شاید تخمی بیفتد که ناهار فردای احتمالی ما باشد. باور بفرمایید به این می گویند یک سازمان پایبند به اصول. سازمانی که زیر کرکس های سیاه که در حال پرواز هستند ماهیتابه به دست می دود به امید روزی که برای آنها تخم کند. اما مردم ایران قاطعانه به کرکس های سیاه که لاشه ها را نشخوار می کنند، « نه ” خواهند گفت.

رجوی ماهیتابه به دست به امید تخم زیر کرکس های سیاه می دود

برافراشتن پرچم جرقه وجنگ در زندان اشرف 3 در آلبانی توسط رجوی

احسان بیدی، تیرانا ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.06.2019

ehsan Bidi 3- 260-410
سیر اخبار و رویدادهای  اخیر بخوبی پرده از رویکرد خشونت طلبانه و تروریستی مسعودرجوی و باند مافیایی آن برداشته است.
فرقه مجاهدین خلق در یک کر هماهنگ  با ارباب های جنگ طلبشان اولین اقدامشان ورود به یک راه حل بن بست و تکراری مانند کانون های شورشی بوده است و به خیال واهی  خودشان که صد البته نشان دهنده ذهن کودن وعقب مانده رجوی می باشد.
مشکل اصلی این است که رجوی نمی خواهد از تاریخ درس بگیرد و اینکه مردم ایران از هزاران نیرنگ و فریب از سر پیچ های تاریخی عبور کرده اند و برای مردم روشن است که رجوی در این چرخه یک نیروی مزدور و خشونت طلب و تروریستی است که از دور سیاست خارج شده است.

اما مسعود رجوی و اربابانش بر بال خیال و توهم استوار هستند و فکر می کند با تشکیل کانون های شورشی و در گام احتمالی بعدی با به خاک و خون کشیدن مردم و ترورهای کورکورانه می توانند مزدوری خود را بیش از گذشته اثبات کنند.
همچنین رجوی یک پرده دیگر ازخیانت و مزدوری خودش را رونمایی کرد و نشان داد که حتی قدرت و توانایی و هدایت این جماعت مزدورنشان را هم نداره ، چه برسد باصطلاخ رهبر مقاومت و رئیس جمهور مقاومت  بودن و …
مریم رجوی این سیمرغ مزدورنشان نیز در عمل نشان داده که  توان نشست و برخواست بر قله های خفت و خواری و وطن فورشی را دارد، یکبار با اربابان آمریکایی ، یکبار عرب های سعودی ، یکبار هم نمایندگان سرویس اطلاعاتی اسرائیل  در گذشته هم که صدام حسین بوده است ، بنابراین این روندی بوده که از گذشته تا به حال وجود داشته است  .
وقتی ما در قلعه اشرف درعراق بودیم بخوبی بیاد داریم که مسعود رجوی میگفت خط و خطوط من به مانند آن شخصی است که ماهیتابه به دست بر زیر پرندگانی که در آسمان پرواز میکنند میدود که شاید تخم مرغ انها نهاری باشه برای فردا. من نیز ماهیتابه به دست باید زیر پرندگان بدوم شاید تخمی برای ناهار ما پیدا شود و رجوی این چنین  اذهان را توجیه می کرد که باید ماهیتابه به دست بدویم، مهم هم نیست کدام سمت و با کی ؟ پاسخ رجوی این بوده است که  هر جا و با هر کی،  به هر سمتی ما ماهیتابه به دست می دویم شاید تخمی بیفتد که ناهار فردای احتمالی ما باشد. باور بفرمایید به این می گویند یک سازمان پایبند به اصول. سازمانی که زیر کرکس های سیاه که در حال پرواز هستند ماهیتابه به دست می دود به امید روزی که برای آنها تخم کند. اما مردم ایران قاطعانه به کرکس های سیاه که لاشه ها را نشخوار می کنند، « نه ” خواهند گفت.
احسان بیدی
آلبانیا_ تیرانا

////////////////////////////////

unhcr-logo 260-410

نامه سرگشاده آقای احسان بیدی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگان

گفته شده است تا پایان مارس ۲۰۱۹ علاوه بر ندادن کمک هزینه مالی، تمامی خدمات اجتماعی و مدنی از ما سلب میشود که دقیقا همین اتفاق افتاده است. طبق گفته های […]

Ehsan-Bidi-Top Channel

Albania-Victims of MEK-Rajavi

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید