این نویسنده ی مصری ، مجاهدین خلق را توصیف کرده است!

0
664

اولا مردم بیشتر ازشما درجریان امورند واحتیاجی به شفاف سازی های شما که منبع اش رسانه های امپریالیستی- صهیونیستی ( دشمنان مردم ایران) بوده ، ندارند.  مردم فهیم بخوبی میدانند که این رسانه ها بجای شفاف سازی، خاک توی چشم مردم میپاشند وسعی درنااگاه نگه داشتن هرچه بیشتر آنها دارند.  ثانیا اگر مردم چیزی حسابتان کند که امر بعیدی است، توقع خواهند داشت که این شفاف سازی ها را درمورد 3هزار نفر از فرزندان این مردم  که درچنگال رجوی ها گرفتارند،شروع کرده و معلوم کنید که آنها چگونه زندگی میکنند ، حقوق انسانی شان چیست، چرا حق مسافرت، تشکیل خانواده ، ارتباط با دیگران وحتی اعضای خانواده ی خود ندارند؟ زمانی که شماها جرات شفاف سازی در سطح محدود 3هزار نفره ی گروگان های رجوی ندارید، چگونه خواهید توانست با تکیه بر رسانه های دشمن بشریت ، مردم ایران را آگاه سازید؟! 

این نویسنده ی مصری ، مجاهدین خلق را توصیف کرده است! 

حمید  تبریزی ـ 18.10.2019

محمد حسین سبحانی: تنفس مصنوعی به اعضای مجاهدین خلق ىر آلبانی

این نویسنده ی مصری ، مجاهدین خلق را توصیف کرده است! 

نعمت فیروزی ازقلم بدستان رجوی است و ضمن طرح اینکه جمهوری اسلامی دروغگوست ، سخنانی از نجیب محفوظ نویسنده مصری صاحب جایزه نوبل ادبیات نقل کرده وشاهد مثال آورده که در درجه ی اول  رفتار باند رجوی واربابان او را توصیف میکند: 

آن‌ها دروغگو هستند، 

و می‌دانند که دروغگو هستند، 

و می‌دانند که می‌دانیم که دروغگویند، 

و با این وجود ، با صدای بلند دروغ” “می‌گویند !!!” 

ودرادامه ی حرف های خود چنین بیان میکند: 

” آخوندهای حاکم از همان بدو پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ، دروغپردازی و شیطان سازی علیه مجاهدین را شروع کرد ودر نخستین حرکت سرکوبگرانه خود در همان ماه اول پس از پیروزی ، اقدام به حمله به دفاتر مجاهدین در شهرستان ها مینمود …”. 

درمیان گروه های اپوزیسیون،مجاهدین خلق ازبالاترین امکانات تشکیل میتینگ ها و ایجاد دفتر برخوردار بودند و ازامکانات دولتی بیشترین بهره برداری ها را میکردند وهمین امر آنها را مشتبه کرد که به زیاده خواهی های خارج ازامکانات خود مشغول شده و روابط خود را هم با جناح بندی های مختلف حاکمیت وهم سایر نیروها تیره کرده و درمیدانی که کشش آنرا نداشتند، وارد مبارزه ای انتحار گونه گشته  ونتجه چنان باشد که دیدیم! 

حقیقت آنست که ازاین ماجراجویی های رهبر جوان ومتوهم این سازمان، کسانی که طرفدار تعمیق انقلاب نبودند ، بیشترین بهره برداری ها را کردند! 

بازهم : 

” هدف یک چیز و آن مخدوش کردن وجهه و چهره مجاهدین به عنوان رقیب اصلی سیاسی و ایدئولوژیک آخوندها بود “. 

هیچ جریان سیاسی خارج از حکومت ، رقیب جدی آن نبود وحتی رهبری کاریزماتیک انقلاب طوری قدرتمند بود که مجموع جریان های سیاسی غیر حکومتی آن زمان ، قادر به رقابت قابل توجه با حکومت نبودند ودراین میان ، انحصار طلبی غیر قابل علاج مجاهدین، مزید برعلت بود! 

سپس : 

دولتمردان اروپایی دروغ بزرگ بی بدیل بودن و بی آلترناتیو بودن آخوندها را هر روز قرقره میکنند و حاضر نیستند حق مقاومت وتعیین سرنوشت را برای مردم ایران برسمیت بشناسند.!! 

این صلاحیت و وظیفه ی برسمیت شناختن باند رجوی را چه کسی به دولتمردان اروپایی داده که ازانجام آن طفره میروند؟! 

دولتها وسازمان ملل متحد زمانی یک جریان رابرسمیت میشناسند که حکومت جدیدی توسط قاطبه ی اهالی آن کشور بر سرکار بیآید و آن جریان را نماینده ی خود بدانند که فعلا  ما چنین پدیده ای را شاهد نیستیم. 

آیا میخواهید اروپائی ها سفارت خانه های ایران را بدست شما بدهند وشما با پول عربستان آنها را که رابطه ای با دولت ایران ندارند تصرف کنید؟ 

آیا نمیدانید که اینگونه سفارت خانه ها عملا اختیاری نخواهند داشت ؟ 

پس ازاروپا چه میخواهید که انجام بدهند و بدرد تان بخورد؟ 

همچنین : 

” به هر میزان که ما در کار شفاف سازی حقایق برای مردم پیش میرویم و ماهیت و عملکرد آخوندها را در معرض دید مردم ایران و افکار عمومی قرار می دهیم به پیشروی جنبش مقاومت کمک کرده ایم . با پیشروی جنبش مقاومت و سرانجام قیام مردمی دیر نیست که آخوندها و بساط دروغ ودجالیت شان به زباله دانی تاریخ رهنمون شود “. 

اولا مردم بیشتر ازشما درجریان امورند واحتیاجی به شفاف سازی های شما که منبع اش رسانه های امپریالیستی- صهیونیستی ( دشمنان مردم ایران) بوده ، ندارند. 

مردم فهیم بخوبی میدانند که این رسانه ها بجای شفاف سازی، خاک توی چشم مردم میپاشند وسعی درنااگاه نگه داشتن هرچه بیشتر آنها دارند. 

ثانیا اگر مردم چیزی حسابتان کند که امر بعیدی است، توقع خواهند داشت که این شفاف سازی ها را درمورد 3هزار نفر از فرزندان این مردم  که درچنگال رجوی ها گرفتارند،شروع کرده و معلوم کنید که آنها چگونه زندگی میکنند ، حقوق انسانی شان چیست، چرا حق مسافرت، تشکیل خانواده ، ارتباط با دیگران وحتی اعضای خانواده ی خود ندارند؟ 

زمانی که شماها جرات شفاف سازی در سطح محدود 3هزار نفره ی گروگان های رجوی ندارید، چگونه خواهید توانست با تکیه بر رسانه های دشمن بشریت ، مردم ایران را آگاه سازید؟! 

___________________________

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید