سخنگویان مجاهدین کاری جز نشخوار سخنان آمریکا و وزیردستانش نکردند!

0
472

شما این ادعا را درهیچ محکمه ای نمیتوانید ثابت کنید وبنابراین هرکس میتواند بشما بگوید که دروغ میگویید و اگر ماموری در آن سطح دردرون حاکمیت داشتید که این اطلاعات را که بازهم اثبات صحت وسقم این اطلاعات ناممکن است، موضوع را بدین شکل مطرح نمیکردید! این حرف اصلا معقول نیست که حکومت ایران بخواهد برای جلوگیری از قیامی که هیچ آثاری ازمقدمه اش نیست ، نصف پالایشگاه های عربستان را نابود کرده و ضمن تشدید کدورت های موجود با عربستان- که ابدا مایل بدان نیست- بهانه ای بدست جنگ طلبان صهیونیست آمریکا بدهد!  ازسوی دیگر، ایران قادر به عقب نشاندن جامعه ی جهانی وآنهم با توسل به این راههای خطرناک نیست! 

سخنگویان مجاهدین کاری جز نشخوار سخنان آمریکا و وزیردستانش نکردند! 

حمید تبریزی ـ 06.10.2019

 

سخنگویان مجاهدین کاری جز نشخوار سخنان آمریکا و وزیردستانش نکردند! 

درحالی که ده ها جلسه وصدها سخنرانی برای توجیه ضعف دفاعی عربستان وآمریکا گمراه کردن افکار عمومی دراین خصوص که یمنی های بجان آمده عزم جزم کرده اند که کشور خود را ازحملات ویرانگرهوایی عربستان و … خلاص کنند  ودرکنارآن نیروهای زمینی عربستان را هم مجبور به تحمل شکست های سنگین بکند ، با صرف اوقات وتحمل زحمات زیاد قدرت دفاعی خود را تهاجمی ومدرن تر کرده اند ، باند رجوی دیروقت وارد میدان شده وبا نشان دادن نقشه های هوائی و …  که هیچ چیز را ثابت نمیکند، خواسته است که هم ادای دین نسبت به اربابان نموده وهم خود را مهم جلوه دهد! 

سونا صمصامی، علیرضا جعفر زاده وشاهین قبادی از گماشتگان درجه اول رجوی است که در جریان این مارگیری ها شرکت کرده وباورشان هم شده که کاری کرده اند کارستان! 

آخه هرچه که نباشد، آنها یک دوجین نقشه ی جغرافیایی ارائه دادند تا عوام تصور کنند که عجب اطلاعاتی دارند و شاید معلم کلاس پنجم اطلاعات جغرافیایی اش بپای آنها نمیرسد! 

وانگهی پیداکردن نقشه ها  ونمایش توام با جار وجنجال زیاد آنها ، درزمانی که سایت گوگل این مسائل را حل کرده،  کار سختی نیست ونیازی به این همه پز دادن ندارد! 

سونا صمصامی گفته است : 

” بر اساس اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایران از درون رژیم تصمیم این حمله در جلسه شورای عالی امنیت رژیم آخوندی با حضور روحانی و ظریف گرفته شده است…”. 

شما این ادعا را درهیچ محکمه ای نمیتوانید ثابت کنید وبنابراین هرکس میتواند بشما بگوید که دروغ میگویید و اگر ماموری در آن سطح دردرون حاکمیت داشتید که این اطلاعات را که بازهم اثبات صحت وسقم این اطلاعات ناممکن است، موضوع را بدین شکل مطرح نمیکردید! 

دوباره : 

 رژیم تلاش می‌کند با سرکوب و شیطان‌سازی و تروریسم علیه اپوزیسیون خود از بالا‌گرفتن قیام مردمی جلوگیری کند و خشم انفجاری جامعه را مهار کنند. آنها از سوی دیگر می‌خواهند با جنگ‌افروزی جامعه جهانی را وادار به عقب‌نشینی کنند “. 

این حرف اصلا معقول نیست که حکومت ایران بخواهد برای جلوگیری از قیامی که هیچ آثاری ازمقدمه اش نیست ، نصف پالایشگاه های عربستان را نابود کرده و ضمن تشدید کدورت های موجود با عربستان- که ابدا مایل بدان نیست- بهانه ای بدست جنگ طلبان صهیونیست آمریکا بدهد! 

ازسوی دیگر، ایران قادر به عقب نشاندن جامعه ی جهانی وآنهم با توسل به این راههای خطرناک نیست! 

همچنین : 

اگر این رژیم از صدور تروریسم و بنیادگرایی دست بکشد روند سقوط آن تسریع می‌شود. خامنه‌ای و سردمداران رژیم تصریح می‌کنند که اگر در سوریه و عراق و یمن نجنگیم باید در اصفهان و تهران و شیراز بجنگیم “. 

برعکس! 

توفیق سال های اخیر ایران در راستای مبارزه ی جانانه با تروریزم بوده است. 

واینهم کاملا درست است که راه هموار شدن نقشه ی جهنمی ” اسرائیل بزرگ ” ، از سوریه وسپس لبنان میگذرد ودرایران به سرانجام میرسد. 

 بنابراین ، مسامحه کاری ایران در سوریه وقبول تجزیه واشغال آن توسط انواع گروه های تکفیری واخوان المسلمینی ، پشت جبهه اش را خالی میکرد ومجبور بود که درتهران و ایران بجنگد که البته اصلا کار عاقلانه ای نبود وچه بهتر که ایران این کار غیر عاقلانه را نکرد! 

علیرضا جعفرزاده که ید طولایی دراین مار بازی ها دارد، ضمن تکرار مجدد  حرف های کلیشه ای سونا خانم گفت : 

” تا این رژیم هست دست از این تجاوزکاریها بر نمی‌دارد راه‌حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی که منشاء همه بحرانها در خاورمیانه است، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته است “. 

منشاء بحران های خاورمیانه استعمار پیر وبرخی ازکشورهای دیگر اروپایی بودند واین مسئولیت در زمان جنگ جهانی دوم به آمریکا بعنوان قدرت برتر ونوظهورجهان اغنیا وفقرا سپرده شد وایران هم جزو قربانیان استعمار بوده ونمیتوانسته نقش کلیدی درتحولات خاورمیانه داشته باشد! 

ضمنا مردم و مقاومت سازمان یافته ( باند رجوی) دومقوله ی متضادی هستند وبنابراین اگر قرار است کاری توسط یکی انجام گیرد، به واسطه ی دیگری انجام نخواهد گرفت! 

ایران خیلی زرنگ هم که باشد، قادر به حفظ حقوق خود است وبه کشورهای جهان سومی مثل ایران  اگر نیابتی نباشد- اجازه ی تسخیر یک دهکده ی شوره زار را هم نمیدهند چه برسد به تجاوزی که خاص کشورهای قدرتمند استعمار گر است. 

جعفر زاده درادامه ی سخنانش میگوید : 

” قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت ملل ‌متحد درباره پروژه تسلیحات اتمی رژیم آخوندی و ممنوعیت غنی‌سازی باید دوباره به کار بیفتد، رژیم آخوندی و پاسداران و شبه‌نظامیان مزدور آنها باید از عراق و سوریه و یمن و لبنان و افغانستان اخراج شوند “. 

خود شورای امنیت تکلیف این مسئله را با برجامی که برآن مهر تایید زد، روشن کرده وحالا وضعیت طوری نیست که حتی بخواست آمریکا ودیگران بخواهد برمصوبه اش مهر بطلان بزند ویا خنده دارتر، به پیشنهاد شما عاملان حقیر سلطه گران ، وقعی بنهد! 

حضور ایران در عراق وسوریه، وجهه ی قانونی داشته و طلب زمان است و ضرورت داشته که  البته با برطرف شدن مشکلاتی که آمریکا ومتحدانش برسر آنها آورده ، این ضرورت تدریجا ازبین خواهد رفت! 

این حضور، درافغانستان ، لبنان ویمن هم یا وجود ندارد ویا طوری است که قابل غمض عین است و صدالبته تمامی ماجراها بستگی به بازگشتن نیروهای آمریکائی به کشور خود وقطع ماجراجویی های خطرناک عربستان- که این یکی را آرزو دارم زودتر تمام شود  دارد! 

مجددا : 

” جامعه بین‌المللی باید حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی را به‌رسمیت بشناسد “. 

شما درصدد قالب کردن کشورهایی با یک ششم وکمتر از مردم جهان بعنوان جامعه ی بین المللی میباشید وحقی بر پنج ششم مردم جهان که دولت های مقتدری را هم دارند ، قایل نیستید! 

اما صحبت دراینجاست که بین آمال خبیث شما و واقعیات موجود، دره ای عمیق وجود دارد وجامعه ی بین المللی محبوب شما، قدرت انجام این کار را از زمانی که درسوریه شکست خورد وعشایر انقلابی شما ( داعش) تارانده شد ، بطور تدریجی ازدست داد! 

گرچه همین جامعه ی جهانی خود شما هم  اندک اندک یاد گرفته که به حرفتان تره خرد نکند وبعنوان عامل درجه چندم ، تبدیل به سخن چین هیزم کش بدبخت وحقیرتان کند! 

/////////////////////////////////////

محمد حسین سبحانی: مسعود رجوی و زن

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید