فرقه ی رجوی ونتیجه گیری دلخواه از یک ادعای دروغ!

0
1258

رژیم ایران نزدیک به ده سال مذاکره کرده ونتیجه اش هم توافق نامه ی برجام بود که این توافق نامه به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده وازاین رو، درمورد مسائل اتمی نیازی به مذاکره ندارد!  اگر آمریکا مسئله ای غیر از این دارد، ابتدا باید با بازگشت به برجام ثابت کند که قابل اعتماد است.  دراین میان مذاکره بر سر ازبین بردن قدرت دفاعی ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد و ارگان تعیین کننده ای هم مانند سازمان ملل متحد، حق  دادن چنین پیشنهادی به ایران را ندارد!  درموردحضور مشروط  وقانونی ایران درسوریه، آمریکا که بطور نامشروعی ازده ها هزار کیلومتر وارد شده ودرمنطقه چادر زده ، حق هیچگونه اعتراضی را ندارد ودرخواست هایش دراین عرصه، گوش شنوائی نخواهد داشت؟!  ضمنا چرا فکر میکنید که مذاکره کردن بنفع شما رجوی ها خواهد شد؟! 

فرقه ی رجوی ونتیجه گیری دلخواه از یک ادعای دروغ! 

حمید تبریزی ـ 22.09.2019

درنوشته ای از رسانه های رجوی چنین ادعا شده است : 

 در شرایطی که تمام کشورهای اروپایی تلاش می‌کردند فضای بین رژیم و آمریکا را به مذاکره و سازش نزدیک کنند، رژیم با حمله به تأسیسات نفتی عربستان، میز را به‌هم ریخت و حاضر به مذاکره نشد“؟ 

این حرف شما دایر بر حمله ی ایران به تاسیسات نفتی عربستان ،صرفا یک ادعای صرف است  وبنابراین کسی نمیپذیردکه نتیجه گیری ازیک ادعا را که یکی ازدوستان به بررسی موشکافانه ی این حادثه پرداخته و ثابت نموده که کسان دیگری ازاین حمله منتفع میشوند وایران سودی درآن ندارد ، درست ارزیابی نمود و اعتباری باین نوشته ی رسانه های رجوی داد. 

شما با طرح صورت مسئله ی غلط ، به حل ان پرداخته وازنتیجه ی موفقیتتان بطور بچگانه ای ابراز شادمانی میکنید وبس! 

فرد مـورد اشاره درتفسیر قضیه دریکی از وبـسایت های منتقد خشـونت وتروریزم رجوی نوشته است : 

… بنابراین آمریکا موافق این حمله بوده بدلایل زیر: 

الف– بعنوان بیشترین میزان تولید کننده ی نفت، بجای عربستان نفت میفروشد و به اقتصاد نه چندان خوبش ، نفسی میدهد! 

ب– روابط ایران وعربستان که تاحدودی درحال بهتر شدن است ، بازهم تیره تر شده وعربستان خود را بعنوان یک گاو شیرده به آغوش او میاندازد واسلحه های بیشتری میخرد! 

ج– آمریکا با مشاهده ی حمله ی حوثی ها، خود نیز وارد آب گل آلودشده وشدت ضربه را بیشتر کند! 

د– امارات متحده ی عربی که بعنوان متحد سابق عربستان با این کشور به رقابت افتاده وحتی درجنوب یمن ضربات نظامی مرگباری بنیروهای زمینی بی جربزه ی عربستان وارد کرده ، میتواند بعنوان کاتالیزور، درموفق بودن این حمله نقش داشته باشد. 

ه– طبق تصمیم بن سلمان ، شرکت آرامکوبعنوان معدودی از شرکت های قدرتمند جهان، درحال قرار دادن سهام خود در بورس است که این حادثه میتواند باندازه ی زیادی از قیمت آن کم کند واین بنفع آمریکا و … است! 

و– اسرائیل هم که تکلیف اش روشن است ومخصوصا نتانیاهو که بیم از شکست درانتخابات پارلمان  که دراین صورت بجرم فساد مالی روانه ی زندان میشود وطبیعی است که منافعی دراین بلبشو بازی ها دارد! 

ز– افرادی مانند مایک پمئو ، طرفدار جدی حمله ی نظامی به ایران  با پول وامکانات عربستان است که دربرابرش مانعی مانند ترامپ و شاید عواملی درکنگره وسنای آمریکا مخصوصا دولت پنهان وجود دارد و … 

دراین میان ، پارامتری بنام دست داشتن کار ایران دراین حمله، هیچ توجیه منطقی ندارد ولی باندرجوی هم بدلایل منطقی احتیاج ندارد ودرفکر نقش ایوان بوده و تصور میکند که ازاین حوادث چیزی هم نصیب او خواهد شد “! 

مجاهدین مسخ شده درادامه ی گفتار خود آورده اند: 

رژیم می‌داند که در صورت تن‌دادن به مذاکره باید به شرایط آن گردن بگذارد. و همین یعنی چرخیدن تعادل‌قوا به سود مردم ایران و مقاومت‌شان. از همین رو حاضر است انزوا و حتی تهدید جنگ خارجی را به جان بخرد تا از تهدید اصلی‌اش موقتاً هم که شده در امان بماند“. 

رژیم ایران نزدیک به ده سال مذاکره کرده ونتیجه اش هم توافق نامه ی برجام بود که این توافق نامه به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده وازاین رو، درمورد مسائل اتمی نیازی به مذاکره ندارد! 

اگر آمریکا مسئله ای غیر از این دارد، ابتدا باید با بازگشت به برجام ثابت کند که قابل اعتماد است. 

دراین میان مذاکره بر سر ازبین بردن قدرت دفاعی ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد و ارگان تعیین کننده ای هم مانند سازمان ملل متحد، حق  دادن چنین پیشنهادی به ایران را ندارد! 

درموردحضور مشروط  وقانونی ایران درسوریه، آمریکا که بطور نامشروعی ازده ها هزار کیلومتر وارد شده ودرمنطقه چادر زده ، حق هیچگونه اعتراضی را ندارد ودرخواست هایش دراین عرصه، گوش شنوائی نخواهد داشت؟! 

ضمنا چرا فکر میکنید که مذاکره کردن بنفع شما رجوی ها خواهد شد؟! 

این نفع خیالی، مسبوق به کدام سابقه است ؟! 

مگر اینکه درک شما ازمذاکره تسلیم کامل ایران باشد که دراین صورت، هم تسلیم شوندگان و هم احمد چلبی های فراوان ایرانی جای پایی برای شما باقی نخواهند گذاشت! 

حمید  تبریزی 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید