این مرید رجوی ، تحریم ها وتهدید های جدی برعلیه ایران را ضد ایرانی نمیداند!

0
674

اما درمورد مردم که سرنوشت شان به کجا برسد، حق اظهارنظر ازاین بابت که دشمن آنها هستید، ندارید که اگر بکنید چیزی جز ابراز نفرت یا پوزخند دریافت نخواهید کرد و بعد : ” اکنون در پناه تلاشهای بین المللی مقاومت ایران در مقابله با سیاست استمالت و مماشات و افشا باندها و مهره های داخلی و خارجی نظام آخوندی، این سیاست ضد ایرانی از طرف امریکا به کناری نهاده شد…”.

یعنی میفرمائید که سیاست های فعلی آمریکا که بخواست شما؟! تنظیم شده، ضد ایرانی نیست؟! آیااین ضد ایرانی نبودن بخاطر محروم کردن فقرا ومریضان به دسترسی به داروهای حیاتی وکالاهای ضروری که درایران تولید نمیشود یا کم تولید میشود، است؟! آیا بازگذاشتن ورود نسبی  این مواد به ایران، مماشات معنی داشت؟! یا جلوگیری از ورود قطعات هواپیماهای مسافربری وخطرناک کردن پروازهای هوائی ایران است؟! لشکر کشی به خلیج فارس بنفع ایران است وصدها مسائل مشابه؟! بقیه ی مطالب خانم نکیسا به بیان نگرانی های خود ازاینکه سلطنت طلبان گزینه ی مهمتر سلطه گران باشد وسر باند رجوی بی کلاه بماند ، مربوط بود که نگارنده تشریح این حسادت ها واختلافات درون ضد خلقی این دوجریان را درحوصله ی این یادداشت کوتاه ندید!

این مرید رجوی ، تحریم ها وتهدید های جدی برعلیه ایران را ضد ایرانی نمیداند!

حمید  تبریزی ـ 07.08.2019

Sobhani-Firouzmand-Forough Javidan

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در  غملیات ” فروغ جاویدان “

 

نکیسا بامداد بعنوان یک مریده ی معروف رجوی نوشته است :

” گردهمایی های گسترده و پرشور مقاومت ایران در اروپا، آمریکا و آلبانی به نام کهکشان، برخاسته از عزم و اراده هزاران زن و مرد آزاده ایرانی بود که زیر پرچم آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شدند و خواهان سرنگونی تام و تمام دیکتاتوری فاشیستی آخوندی و برقراری حاکمیت ملی و دمکراتیک در ایران فردا هستند “.

اولا این اعلام همبستگی رسوا با دشمنان مردم ایران  که دست به تحریم بی سابقه ی  برعلیه آن زده وتروریزم تمام عیار اقتصادی برپا کرده وتحریک چند  وچند باره ی آنها وفریب افکار عمومی غرب که بر جنایت های دولت های خود برعلیه ” خلق قهرمان ایران ” صحه بگذارند، احتیاج باینهمه گنده گویی نداشت!

ثانیا شورای ملی مقاومت همان سازمان مجاهدین خلق ایران است که این یکی تفاله ی جنبش مردم برعلیه امپریالیزم واستبداد بود و سرنوشت تفاله، بدور انداخته شدن است!

ثالثا کسانی – که البته تعدادشان به آن میزان نبود که نکیسا خانم رجویست اعلام کرده – چه کما وچه کیفا قادر به برآورد مکنونات دل تو نیستند!

چرا که حاکمیت ملی ودموکراتیک، دومقوله ی بهم پیوسته هستند و باند رجوی درمورد دشمنی با دموکراسی- حتی درسطح دوستان خود را- عملا بثبوت رسانیده است!

سپس :

” اما مردم و مقاومت سراسری و یکپارچه شورای ملی مقاومت ایران برای نیل به آزادی و برقراری حاکمیت ملی در ایران تا کنون نشان داده اند که از هرگونه موانع استعماری و دخالت گرانه از هر جانبی که باشد عبور خواهند کرد و اجازه نخواهند داد سرنوشت سیاسی مردم ایران بار دیگر پشت درهای بسته بین ارتجاع و استعمار بسته شود “.

بارها بشما یاد آوری شده که تضاد آشتی ناپذیری بین مردم و شورای مقاومت رجوی وجود دارد وشما با درکنار قرار دادن آنها درجوار هم، چیزی جزنفرت بدست نمیآورید!

درقسمت دیگر دروغ گفته اید خانم!

شما شب وروز چکمه های خون چکان ارتجاع منطقه واستعمار را میلیسید واگر این ایراد را بر مذاکرات محرمانه گذاشته اید، صرفا بخاطر آنست که میترسید که چیزی دربند وبست های محرمانه بشما ندهند والبته تصور درستی دراین مورد دارید!

اما درمورد مردم که سرنوشت شان به کجا برسد، حق اظهارنظر ازاین بابت که دشمن آنها هستید، ندارید که اگر بکنید چیزی جز ابراز نفرت یا پوزخند دریافت نخواهید کرد!

وبعد :

” اکنون در پناه تلاشهای بین المللی مقاومت ایران در مقابله با سیاست استمالت و مماشات و افشا باندها و مهره های داخلی و خارجی نظام آخوندی، این سیاست ضد ایرانی از طرف امریکا به کناری نهاده شد…”.

یعنی میفرمائید که سیاست های فعلی آمریکا که بخواست شما؟! تنظیم شده، ضد ایرانی نیست؟!

آیااین ضد ایرانی نبودن بخاطر محروم کردن فقرا ومریضان به دسترسی به داروهای حیاتی وکالاهای ضروری که درایران تولید نمیشود یا کم تولید میشود، است؟!

آیا بازگذاشتن ورود نسبی  این مواد به ایران، مماشات معنی داشت؟!

یا جلوگیری از ورود قطعات هواپیماهای مسافربری وخطرناک کردن پروازهای هوائی ایران است؟!

لشکر کشی به خلیج فارس بنفع ایران است وصدها مسائل مشابه؟!

بقیه ی مطالب خانم نکیسا به بیان نگرانی های خود ازاینکه سلطنت طلبان گزینه ی مهمتر سلطه گران باشد وسر باند رجوی بی کلاه بماند ، مربوط بود که نگارنده تشریح این حسادت ها واختلافات درون ضد خلقی این دوجریان را درحوصله ی این یادداشت کوتاه ندید!

————————————————

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

علی هاجری: فروغ جاویدان یا مرصاد

علی هاجری: فروغ جاویدان یا مرصاد

رجوی در نشستی گفت ای برادران در تنگه به فکر کی بودی و همچنین خطاب به زنان گفت شماها چطور یعنی که شکست در نهایت متوجه زنان و مردان جان بر کف بود ، این هذیان گویی فقط برای لاپوشانی و کار اشتباهی بود که انجام داده بود ، ولی هیچ وقت به زبان نیاورد که با4000 …

حامد صرافپور: سلام آفتاب به مسعود . کوله پشتی های سحر در تابوت شب

حامد صرافپور: سلام آفتاب به مسعود . کوله پشتی های سحر در تابوت شب

مسعود این سخنان را در حالی ایراد می کرد که خود در تمامی سرفصل ها از معرکه می گریخت و در همین عملیات نیز، تنها کسی بود که در صحنه حضور نداشت در حالی که از نوجوانان مدرسه ای تا زنان سالخورده را وارد جنگ کرده بود. در هر صورت وی توانست با مباحث مختلف، مسئله را …

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات ” فروغ جاویدان “

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات ” فروغ جاویدان “

البته به نظر من صدام حسین استفاده خود را از سازمان مجاهدین کرد. این سازمان مجاهدین بود که نتوانست استفاده خود را به خوبی از صدام ببرد. در سال 62 که طارق عزیز با مسعود رجوی ملاقات کرد و توافقاتی که از قبل نیز وجود داشت را علنی کردند، اولین خسارتی که برای سازمان مجاهدین خلق به بار آورد جدایی …

مجاهدین رجوی چیزی بدست نخواهند آورد!

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات ” فروغ جاویدان “

همینکه این مرد با شخصیتی پرتناقض، امیدش را باین نوع مذاکرات ( تسلیم بلا قید وشرط ایران ) ازدست میدهد ، یک پیروزی برای ایران است والبته دراین مورد نباید به نقش بازی های سیاسی کثیف وجنگ روانی کم بها داد. ضمنا، گام های اروپا برعلیه خودش هم تبدیل میشود وهنوز هیچ نشده ، آمریکا میخواهد که بار …

موسی دامرودی : رجوی! اگر می توانی جلوی ریزش نیرو در زندان اشرف ۳ در آلبانی را بگیر …

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات ” فروغ جاویدان “

الان بیش از 30سال اعضای بخت برگشته را سرکار گذاشته. و موها به سفیدی گرایید. کمرها خم شد. چشم ها بینایی خودرا از دست دادند. دهها نفر بخاطر ابتلا به انواع واقسام بیماری ها جان خود را از دست دادند وروزانه بخاطرچند دقیقه تاخیر در حاضر شدن، اعضا را تحت شدیدترین حسابرسی قرار داد که حرکت …

هایکو ماس: آلمان در عملیات آمریکا در تنگه هرمز مشارکت نمی‌کند

نگاهی به غروب استراتژی مجاهدین در عملیات ” فروغ جاویدان “

ماس روز چهارشنبه ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه) در حاشیه سفرش به و

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید