عبدالکریم ابراهیمی: نارضایتى و فرار بعد از پیام منتسب به مسعود رجوى

0
736

رجوى در پیامش به سر فصل انتخابات  آینده آمریکا اشاره کرده است که انگار رژیم آخوندى به آن چشم دوخته است اما در اصل براى این است که تعهدى جدید تا این سرفصل بعد از این همه مخ خورى و مشغولیتهاى توخالى و تبلیغى براى اسیران وارفته در اشرف ٣، بر گردن آنها انداخته شود و پروژه هاى تعهد با این پیام در تشکیلات استارت بخورد. این هم به خاطر این است که کسى در تشکیلات به یاوه هاى مریم رجوى و شوراى کذایى اش وقعى نمیگذارند که وارد فاز تعهد تا سرفصل انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، شوند به همین خاطر مایه را از موش فرارى و خفته در اسطبل هاى مخفى که رجوى درون انها پنهان شده است، میگذارند تا شاید کسى تن به این خواسته فریبنده و هزاران بار تکرارى بدهد، اما واقعیت تشکیلات در البانى این است که پادزهر بعد از مرگ بیفایده است. تشکیلات در البانى کاملا از انسجام تشکیلاتى و بند بستهاى به اصطلاح آهنین آن که زمانى با زور و دیکتاتورى بر آن حاکم بود، خارج شده و دیگر نمیشود در دنیاى بورژوازى انتظارى از آن داشت. به قول یکى از دوستان که جدیداً بعد از پیام رجوى از درون تشکیلات نقل کرده است این بوده که اکثر ذهن ها در این برنامه ها به دنبال زنانى بوده که به این برنامه ها دعوت شده و نسبتاً پوششى باز داشته و جز حسرت برایمان عایدى دیگر نداشته است و شروع برداشت ایدئولوژیکى که از این برنامه ها، مریم در ذهن داشت با ١٨٠ درجه خلاف آن إثبات شده و کسى مثل گذشته فریب رنگ و لعاب دروغین سران تشکیلات را نخواهد خورد. الان سران تشکیلات با مراعات بسیار میتوانند یک بحث ایدئولوژیکى در بین تشکیلات مطرح نمایند، چرا که اکثراً آگاه شده اند و تن به خواسته آنها نمیدهند.

نارضایتى و فرار بعد از پیام منتسب به مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس ـ 06.08.2019

Sobhani-raze marhoum shodane Rajavi

 راز “مرحوم ” شدن مسعود رجوی در این روز تاریخی نهفته است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس ـ 06.08.2019

نارضایتى و فرار بعد از پیام منتسب به مسعود رجوى

پایان کارزارهاى خیمه شب بازى و فریبنده مریم رجوى در اشرف ٣ در کشور البانى که بعلت وحشت از فروپاشى تشکیلات بعد از عدم رویارویى جنگى آمریکا با ایران، براى روحیه دادن و فریب اذهان افراد باقیمانده و سالخورده در تشکیلات و همچنین بر طبق عادات فریبنده و حیله گرانه مسعود و مریم رجوى،  یک هیاهوى وحشتناک و شیطان سازى تبلیغاتى که با خرجهاى بسیار هنگفت صورت گرفت، مسعود رجوى این شیاد قرن، سوار بر عمل غیر معقول و از سر استیصال سردمداران کاخ سفید در قرار دادن نام وزیر خارجه ایران در لیست تحریم که از  ورشکستگى و پریش روانى اقاى ترامپ و پمپئو و جان بولتون، نشأت گرفته است،  شده و با یک پیام مشمئز کننده و بلوف توخالى میخواهد به اصطلاح تشکیلاتى مهر تأییدى بر سرنگونى خیالى زده و براى اسیرانش یک روحیه نداشته بخرد، غافل از اینکه آب رفته به جوى دیگر باز نخواهد گشت و عراقى دیگر براى رجوى و فریب اذهان با جبر و دیکتاتورى و با شکنجه و سربه نیست کردن، متصور نیست و نخواهد بود.

رجوى در پیامش به سر فصل انتخابات  آینده آمریکا اشاره کرده است که انگار رژیم آخوندى به آن چشم دوخته است اما در اصل براى این است که تعهدى جدید تا این سرفصل بعد از این همه مخ خورى و مشغولیتهاى توخالى و تبلیغى براى اسیران وارفته در اشرف ٣، بر گردن آنها انداخته شود و پروژه هاى تعهد با این پیام در تشکیلات استارت بخورد. این هم به خاطر این است که کسى در تشکیلات به یاوه هاى مریم رجوى و شوراى کذایى اش وقعى نمیگذارند که وارد فاز تعهد تا سرفصل انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، شوند به همین خاطر مایه را از موش فرارى و خفته در اسطبل هاى مخفى که رجوى درون انها پنهان شده است، میگذارند تا شاید کسى تن به این خواسته فریبنده و هزاران بار تکرارى بدهد، اما واقعیت تشکیلات در البانى این است که پادزهر بعد از مرگ بیفایده است.

تشکیلات در البانى کاملا از انسجام تشکیلاتى و بند بستهاى به اصطلاح آهنین آن که زمانى با زور و دیکتاتورى بر آن حاکم بود، خارج شده و دیگر نمیشود در دنیاى بورژوازى انتظارى از آن داشت. به قول یکى از دوستان که جدیداً بعد از پیام رجوى از درون تشکیلات نقل کرده است این بوده که اکثر ذهن ها در این برنامه ها به دنبال زنانى بوده که به این برنامه ها دعوت شده و نسبتاً پوششى باز داشته و جز حسرت برایمان عایدى دیگر نداشته است و شروع برداشت ایدئولوژیکى که از این برنامه ها، مریم در ذهن داشت با ١٨٠ درجه خلاف آن إثبات شده و کسى مثل گذشته فریب رنگ و لعاب دروغین سران تشکیلات را نخواهد خورد. الان سران تشکیلات با مراعات بسیار میتوانند یک بحث ایدئولوژیکى در بین تشکیلات مطرح نمایند، چرا که اکثراً آگاه شده اند و تن به خواسته آنها نمیدهند.

در این سرفصل، بعد از اینکه رؤیاى رجوى در حمله آمریکا به ایران، پوچ از آب درآمد بسیارى درون تشکیلات بناى مخالفت آشکار با بحث سیاسى مهدى ابریشمچى در رابطه با وضعیت ایران و وعده هاى هزاران بار تکرارى سرنگونى او را داشته اند تا جایى که طبق اظهارات دوستان در تشکیلات البانى، مریم رجوى هم درب این دکان را گل گرفته است و خود سکان نشستها را در دست گرفته که حول تعهد تا سرفصل انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، است اما کسى وقعى به آن ننهاده است و این تعهد هم فعلا مسکوت مانده است.

یکى از دوستان که با درون تشکیلات البانى ارتباط دارد و جدیدا جدا شده است تعریف میکرد که چنان پیام زهرا مریخى به هواداران و اشرف نشانان  و یاران شورشگر مجاهدین، مورد تمسخر همگانى در درون تشکیلات قرار گرفته که کمتر کسى است که در محفل با همدیگر جوک شوخیها نباشد.

همین دوست تعریف میکرد که بعد از پیام رجوى همه رو میزند اصطلاحى که درون تشکیلات استفاده میشود به این معنى که ادما متناقض هستند و با سیستم در درون تشکیلات جنگ دارند.

وضعیت تشکیلات در البانى بسیار شکننده است و به جاى اینکه این کارهاى فریبنده مریم رجوى و پیام هاى کذایى مسعود و زهرا مریخى، دردى از تشکیلات دوا کند، بر عکس، این اسیران هستند که طلبکارند و آشکارا به مسئولین خود دروغ ها و وعده هاى سرنگونى را یادآورى میکنند و مسئولین هم جواب قانع کننده اى ندارند و مستأصل از رویارویى و کار تشکیلاتى هستند. بنابراین، نتیجه این است که مریم رجوى به هر خباثتى و به هر درى از مزدورى و خیانت و خودفروشى دست بزند، باز نخواهد توانست از ریزش نیرو جلوگیرى کند و الان هم می بینیم که فرار و نارضایتى و محفل در درون تشکیلات شدت گرفته است و کسى جرأت باز کردن پیام فریبنده مسعود رجوى را ندارد چرا که کسى خریدار چرندیات مسعود و مریم رجوى و سران تشکیلات نیست.

همین الان که این متن را می نویسم دوستى از البانى میگوید که از سه روز پیش در اشرف ٣ حفاظت و نگهبانى براى جلوگیرى از فرار زیاد شده است و نفرات زیادى به کنترل دوربینها اختصاص داده اند که به زعم خودشان از فرار افراد جلوگیرى کنند اما باید در روزهاى آینده شاهد فرار بیشتر اسیران از چنگ رجوى باشیم. به امید آزادى تمام دوستان اسیر در چنبره تشکیلاتى رجوى.

„پایان“

نارضایتى و فرار بعد از پیام منتسب به مسعود رجوى

لینک به منبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان مجاهدین قرار است برای بزرگداشت خشونت ، ترور ، فرقه گرایی خیمه شب بازی سالیانه خود را در 30 ژوئن 2018 در ویلپنت پاریس برگراز کند. فرقه رجوی فکر می کند باید بعد از اعلام راهبرد جدید دونالد ترامپ علیه ایران و با استخدام سخنران  اجاره ای و همچنین تماشاچی اجاره ای خود را بهتر برای فروش به نمایش بگذارد . روشن است که افکار عمومی ، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، این فرقه را دیگر مثل کف دست خود می شناسند  که از چه پتانسیل فرقه گرایانه و ارتجاعی برخوردار می باشد. بی مناسبت نیست که در همین راستا به روز تاریخی 17 ژوئن 2003  نگاهی دوباره بیندازیم ، شاید راز و رمز ” مرحوم ” شدن مسعود رجوی در همین روز  تاریخی نهفته باشد. maryam rajavi-17 Juni 2003

حتما مطلع هستید که  همین دو سال قبل در همین ایام بود که ترکی فیصل رئیس سابق سرویس اطلاعلاتی عربستان سعودی در یک طرح قبل از هماهنگ شده با ” مرحوم ” و همچنین “زوجه اش ”  در مقابل سخنرانان و تماشاجی های اجاره ای دو بار از  عنوان ” مرحوم مسعود رجوی ” یاد کرد.

مرور  تاریخی  17 ژوئن 2003  که در مبارزه علیه فرقه های تروریستی رقم خورد، شاید ” مرحوم مسعود رجوی ” را در قبر قلقلکی بدهد . در این روز پلیس و نیروهای امنیتی و ضد تروریستی  دولت فرانسه در ساعت 6 بامداد 17 ژوئن 2003   در یک اقدام هماهنگ 13 مرکز مجاهدین را در  شهرک  اوور سور واز و اطراف آن در پاریس را مورد بازرسی قرار دادند و مریم رجوی و 164 تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق را بازداشت کردند.

محمد حسین سبحانی: 

نگاهی به 17 ژوئن 2003 ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

 راز “مرحوم ” شدن مسعود رجوی در این روز تاریخی نهفته است

ایران قلم ـ 20.06.2018

maryam rajavi- marhoome shoharam masoud rajavi

سازمان مجاهدین قرار است برای بزرگداشت خشونت ، ترور ، فرقه گرایی خیمه شب بازی سالیانه خود را در 30 ژوئن 2018 در ویلپنت پاریس برگراز کند. فرقه رجوی فکر می کند باید بعد از اعلام راهبرد جدید دونالد ترامپ علیه ایران و با استخدام سخنران  اجاره ای و همچنین تماشاچی اجاره ای خود را بهتر برای فروش به نمایش بگذارد . روشن است که افکار عمومی ، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، این فرقه را دیگر مثل کف دست خود می شناسند  که از چه پتانسیل فرقه گرایانه و ارتجاعی برخوردار می باشد. بی مناسبت نیست که در همین راستا به روز تاریخی 17 ژوئن 2003  نگاهی دوباره بیندازیم ، شاید راز و رمز ” مرحوم ” شدن مسعود رجوی در همین روز تاریخی نهفته باشد.

حتما مطلع هستید که  همین دو سال قبل در همین ایام بود که ترکی فیصل رئیس سابق سرویس اطلاعلاتی عربستان سعودی در یک طرح قبل از هماهنگ شده با ” مرحوم ” و همچنین “زوجه اش ”  در مقابل سخنرانان و تماشاجی های اجاره ای دو بار از  عنوان ” مرحوم مسعود رجوی ” یاد کرد.

مرور  تاریخی  17 ژوئن 2003  که در مبارزه علیه فرقه های تروریستی رقم خورد، شاید ” مرحوم مسعود رجوی ” را در قبر قلقلکی بدهد . در این روز پلیس و نیروهای امنیتی و ضد تروریستی  دولت فرانسه در ساعت 6 بامداد 17 ژوئن 2003   در یک اقدام هماهنگ 13 مرکز مجاهدین را در  شهرک  اوور سور واز و اطراف آن در پاریس را مورد بازرسی قرار دادند و مریم رجوی و 164 تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق را بازداشت کردند.

پلیس فرانسه به نقل از دادگستری پاریس  اتهامات رهبران سازمان مجاهدین خلق را  پول شویی ، تروریسم و جعل اسناد و ورود غیرقانونی به کشور فرانسه اعلام کرد. در این بازرسی ها نزدیک به 10 میلیون دلار پول نقد و مدارک بسیاری در این ارتباط از اتاق مریم رجوی کشف شد. البته آنچه که این روز را تاریخی می کند، نه بخاطر اهمیت سازمان مجاهدین خلق است و نه بخاطر اهمیت دستگیری مریم رجوی ، بلکه از این جهت این روز تاریخی است که چشم و گوش مردم جهان با پدیده فرقه گرایی و تروریسم بیش از گذشته آشنا شد. برای مردم ایران و جهان، بویژه مردم فرانسه روشن شد که چگونه و با چه مکانیزمی رهبران فرقه ها می توانند از اعضای فرقه مشعل هایی بسازند تا خود را مدتی بیشتر گرم نگه دارد. رهبری فرقه مجاهدین در 17 ژوئن 2003 خواست با برافروختن این مشعل های انسانی به جهان و دولت فرانسه نفوذ فرقه گرایانه خود را بر روی اعضا نشان دهد، نفوذی که می تواند اعضای فرقه را بجای مشعل انسانی شدن، بمب متحرک هم کند.

khodsouzi-17 Juni 2003

سازمان مجاهدین خلق اقدام پلیس و مقامات ارشد قضایی فرانسه را  کودتا !! علیه مقاومت !! و رئیس جمهور برگزیده آن مریم رجوی نامید . اما از سوی دیگر اعضای جداشده از مجاهدین خلق که تعدادی از آنها چند  ماه قبل از سرنگونی صدام حسین و در سال 2002 از زندان های انفرادی مسعود رجوی در اشرف و زندان ابوغریب صدام حسین رهایی پیدا کرده بودند، اقدام دولت فرانسه را دیرهنگام و ناکافی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی ارزیابی کردند. سازمان مجاهدین خلق یکی از دلایل دستگیری مریم رجوی و 164 تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق در 17 ژوئن 2003 را اینگونه تعریف می کند:

” جلسه پاریس زمینه ساز حمله 18 آوریل 2003:  وزارت اطلاعات 34 نفر از عوامل خود را در جلسه‌یی با عنوان سمینار جداشدگان مجاهدین در کلوپ مطبوعاتی فرانسه در پاریس گردهم آورد. این سمینار که با عنوان« بدنه بی گناه و سران مقصرند» برگزار شد، با هدف حمله به تشکیلات و رهبری مقاومت ایران برنامه ریزی شده بود. ” به نقل ا ز سایت همسبگی ملی ارگان اینترنتی مجاهدین خلق

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/192-2009-09-22-08-55-27/2012-02-13-15-56-18/42582-17-2

علاوه بر این مسعود رجوی ، محمد سید المحدثین را به صحنه فرستاد و در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که:

” محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت: بنا به گزارشهایی که از داخل کشور به دست ما رسیده، در سال 2004 شماری از مأموران وزارت اطلاعات که خودشان را اعضای سابق سازمان مجاهدین معرفی می‌کنند، تحت عنوان شاهد بارها به ‌طور رسمی و غیر رسمی مورد استماع ( دادگستری پایس )  قرار گرفته‌اند. دعاوی جدید مطرح‌شده در پرونده به طور بیمارگونه‌یی متکی به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. این گزارش به‌لحاظ تکنیکی با یک جزوه تبلیغی وزارت اطلاعات که توسط سفارتهای رژیم ایران در کشورهای مختلف توزیع می‌شود، برابری می‌کند. این 7 نفر عبارتند از: کریم حقی، مسعود خدابنده، محمدحسین سبحانی، ادهم طیبی، علیرضا میر‌عسکری، محمد حسین مشعوفی و آن سینگلتون.”  به نقل از سایت همسبگی ملی ارگان اینترنتی مجاهدین خلق

اما این شاهدان که از اعضای ارشد سابق مجاهدین خلق بوده اند، مگر چه می توانسته اند، بگویند که منجر به دستگیری مریم رجوی و 164 تن از اعضا و مسئولین ارشد مجاهدین خلق شود. سازمان مجاهدین جرم اعضای جداشده که در دادگستری پاریس و مقامات قانونی دولت فرانسه شهادت داده اند، اینگونه عنوان می کند:

” از این افراد چند تن سخنرانی کردند و  یک ردیف اتهامها را علیه مقاومت ایران عنوان نمودند، از جمله:khoudsouzi

–     مجاهدین از صدام حسین پول دریافت کرده‌اند و تحت حمایت مالی کامل دولت عراق قرار داشته‌اند.

–     سازمان مجاهدین بخشی از بدنه امنیتی و نظامی و اطلاعاتی رژیم صدام حسین بوده است.

–     مردم عراق خاطره  بدی از مجاهدین دارند و به محاصره مجاهدین در عراق پرداخته‌اند.

–    مجاهدین مبانی حقوق بشر را نقض کرده‌اند/ خانواده‌ها را از هم‌پاشانده‌اند/ به طلاقهای اجباری دست زده‌اند/به نشستهای تفتیش عقاید موسوم به عملیات جاری   و غسل هفتگی دست زده‌اند/

–     مجاهدین حق ازدواج و طلاق آزادانه از افراد را سلب کرده و احترام به حریم خصوصی افراد و …نقض کرده‌اند.

–    مجاهدین در خاک عراق  زندان و شکنجه برپا کرده‌اند و به، قتل افراد ناراضی خود در زیر شکنجه دست زده‌اند. “

به نقل از سایت همسبگی ملی ارگان اینترنتی مجاهدین خلق

 

اما واقعیت همه این ماجرا نیست که مسعود رجوی در رسانه های اینترنتی منتشر کرده است، البته که شهادت اعضای سابق مجاهدین خلق به شناخت دقیق تر این فرقه نزد مقامات قانونی فرانسه کمک کرد، ولی  آنچه دولت فرانسه را مجبور به اقدام قانونی علیه فرقه تروریستی مجاهدین خلق کرد ، بیش از دو دهه اقدامات غیرقانونی انها در فرانسه بوده است. در هر صورت  این پرسش را مقامات امنیتی فرانسه باید به رهبران سیاسی خود توضیح می داند که چگونه مریم رجوی و بیش از 200 تن از اعضای ارشد مجاهدین خلق در khodsoozi9حالیکه هفته قبل در بغداد بوده اند،  در آستانه  سرنگونی صدام حسین  از عراق فرار کرده و  بطور غیر قانونی وارد فرانسه شده اند. و یا این پرسش که  چگونه مریم رجوی توانسته بود 10 میلیون دلار پول نقد را با خود و  یا یه وسیله 164 متهم دیگر  منتقل و در اتاق خود در اوورسورواز فرانسه مخفی کند؟

تامل و تعمق به پیدا کردن پاسخ دو پرسش بالا هر نهاد ، ارگان و دولتی را متقاعد می کرد که اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط مجاهدین خلق  نشان از توان و پتانسیل  بالای یک فرقه تروریستی در رسیدن به اهداف خود  می باشد. اتفاقا به دلیل اهمیت و گستردگی  این اقدامات مافیایی و  تروریستی مجاهدین خلق بود که سرانجام  دولت فرانسه سکوت ومماشات را جایز ندانست و قانع شد که باید  از یک سو بین احترام به پرنسیب های بین المللی خود در حمایت از  کسانی که به دروغ خود را یک سازمان مردمی ! و استقلال طلبانه ! و به شکلی ” پناهنده  سیاسی ” تعریف می کنند، و از سوی دیگر مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی ایدئولوژیک و اقدامات مافیایی یکی را انتخاب کند و دولت فرانسه و دادگستری این کشور  دومی را برگزیدند و اقدام به دستگیری رهبران ارشد مجاهدین خلق کند تا اتفاقا راه برای خدشه دار شدن سابقه دولت فرانسه در حمایت از جنبش های استقلال طلبانه و آزادیخواهانه بسته شود. در همین ارتباط  “پیر دو بوسکه”، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه   طی یک مصاحبه مطبوعاتی در پاریس در تاریخ هیجدهم ژوئن 2003 اعلام کرد که:

“اینها برای کشور و شهروندان ما تهدیدی بودند و کاملاً زمان آن رسیده بود که وارد عمل شویم.”

 

Khodsoozi 3

اما مسعود رجوی بعد از دستگیری مریم رجوی و 164 تن از مسئولین و اعضای ارشد کلیدی مجاهدین خلق چه کرد؟ او  طبق یک دستور عقیدتی ، تشکیلاتی به ده ها تن از اعضای مغزشویی شده خود که از قبل پیش بینی لازم را برای انتخاب انها کرده بود ، دستو داد که  اقدام به خودسوزی در خیابان های پاریس و سایر کشورهای اروپایی کند.

دست به خودسوزی زدند تا با شانتاژ ، رهبری فرقه آزاد گردد. در میان افرادی که دست به خودسوزی زدند نام های محمد ثانی، مرضیه باباخانی ، محمد وثوق ایمانی، هادی محتشم و  صدیقه مجاوری از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق و چندین عضو مجاهدین از جمله نداحسنی ،  مصطفی محمدی ، علی قاسمی ، حمید عرفا و حشمت زندی و چند نفر دیگر دیده می شود. قرار بوده است که علیرضا جعفرزاده عضو شورای مرکزی مجاهدین خلق که نمایندگی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا را بر عهده داشته است ،نیز خودسوزی کند که به دستور مسعود رجوی به خاطر موقعیت وی نزدلابی های آمریکایی مجاهدین این موضوع منتفی می شود.Khodsoozi 3

متاسفانه  در این اقدامات فرقه گرایانه و تروریستی صدیقه مجاوری که از آلمان برای این کار به فرانسه برده شده بود به همراه نداحسنی در آتش جهل و فرقه گرایی سوختند و متاسفانه جان سپردند. مسعود رجوی انها را سوزاند تا با شانتاژ مریم رجوی را از زندان آزاد کند.

هم اکنون 15 سال از  17 ژوئن 2003  گذشته است و همچنان پرونده  مسعود رجوی و مریم رجوی و تعدادی از اعضای ارشد مجاهدین نزد افکار عمومی و مردم فرانسه باز می باشد. آیا فرانسه توانسته است از موقعیت و سابقه تاریخی خود علیه دیکتاتوری ، تروریسم و فرقه گرایی دفاع کند؟ آیا دولت فرانسه  با شرایطی که قلعه اووروسورواز به عنوان یک دژ نظامی و یک سمبل برای مبارزه خشونت طلبانه و تروریستی پیدا کرده ، سر تسلیم در مقابل تروریسم، خشونت و فرقه گرایی فرود خواهد آورد؟ امیدوارم در آینده چنین نشود.

Marhoum Masoud-rajavi-dead

 

khodsoozi4

jafarzade- khodsouzi -sanad-23

https://www.youtube.com/watch?v=naA4xXCAF84&index=5&list=PLi6CyO25v18ehth5iiF7NEc35QZiiFzAc

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ویدئوهایی درارنباط با مجاهدین خلق
https://www.youtube.com/watch?v=3uYLOHDFr_0

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید