علی شیرزاد: نکاتی درباره روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو

0
965

علی شیرزاد: نکاتی درباره روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… در باره مادرش و سایر زنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا و اطوار در بیاورند و در شورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده و رجوی عضدانلو از آنها راضی باشند. باید گفت این کارها برای ما شناخته شده است. اولا مبارزه برای کشته شدن نیست بلکه مبارزه برای زندگی بهتر و زنده ماندن … 

خاطرات امیر یغمایی کودکان سرباز مجاهدین خلق فرقه رجوی ارتش خصوصی صدامامیر وفا یغمائی از خودش و هزاران کودک وابسته به مجاهدین خلق سخن میگوید بخش اول

 نکاتی درباره روابط درونی مجاهدین رجوی وعضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۹
لینک به منبع

در فیسبوک خوندم که امیریغمایی مصاحبه کرده که دریوتیوب مصاحبه اوراکامل گوش دادم دراین نوشتاربه چند نکته درباره صحبتهای اواشاره میکنم

یک :آوردن کودکان دراشرف برای کارنظامی که اینکاربرخلاف قوانین حقوق بشری سازمان ملل است که سازمان ملل میتواند وارد ان شده وازرجوی وعضدانلو حسابرسی کند

دو:ازفشارها وفحشهایی که به اوداده شده و۴۸ساعت نیروهایش اوراشکنجه روحی میکردند ودر۲۴ساعت فقط دوساعت وقت استراحت به اوداده اند که اینهم برخلاف قوانین بین المللی ست بخصوص اینکه حرفش فقط این بوده که میخواسته دنبال زندکی خودش برود ایا اینکار جرم است ؟ کسی که درسن ۱۴سالگی که به سن قانونی نرسیده وانتخابش هیچ مشروعیتی ندارد وقتی به سن قانونی رسیده انتخابش چیزدیگری شده ولی رجوی بجای برسمیت شناختن انتخاب اووپذیرش حقوق قانونی او.اورا زیرشکنجه برده وانواع اتهامات وحرفهای رکیک نثاراو کرده اند

سه : درباره مادرش وسایرزنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا واطواردربیاورند ودرشورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده ورجوی عضدانلوازانها راضی باشند باید گفت این کارها برای ما شناخته شده ست اولا مبارزه برای کشته شدن نیست بلکه مبارزه برای زندگی بهتروزنده ماندن وبدست اوردن ارامش وامنیت اجتماعی ست حال درمبارزه ادمی کشته شد که شده واین هم نرمال وغیرمعقول نیست ولی جرم انجاست که ادمی کشته شدن را ارزوی خودش بداند انهم برای اینکه رهبرعقیدتی ازمادران انها راضی باشد وانها را ازسرشکستگی دربیاورد این ازان حرفهای نامعقول عضدانلو رجویست که به این وسیله میخواهد کشته بیشتری بدهد تا مادران انها رابه حرمسرای خودبرده تا انها برایش رقص رهایی کنند وبه مداربالا بلند مادرشهید دردستگاه رجوی نائل شده ودرقدم بعدی رحمهای انها راجراحی وخارج کند

نتیجه : برای ما که مشخص است ولی برای مردم ایران هم مشخص شود که رجوی چه جرثومه هایی پرورش داده بود که زنان بعنوان رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ احساس انسانی درباره فرزندان خود ندارند تا چه رسد به نیروهای تشکیلاتی بله تفکرات رجوی قبل ازهرچیزی احساس انسانیت وانسان بودن رادرهمه کشته بود بیخود نبود که زنان رجوی اینقدردریده وبی چشم ورو و بیحیا بودند ومردان رازیربدترین دشنام واتهام و رکیک ترین حرفها قرارداده وتف برصورت انان میانداختند ودستورکتک زدن افراد را می دادند وادمها بخصوص زنان سطح پایین تشکیلاتی راصدباربدترازمردان له ولورده وخورد وتحقیر میکردند رجوی عضدانلو باید جواب کارها وعملکرد ننگین خود رابه مردم ایران پس بدهند که به چه دلیل با فرزندان انها اینطوررفتارکرده است فرزندانی که برای نجات همین مردم رفته بودند که رجوی عضدانلو انها رانابود وباخاک یکسان کردوانرژی ها رابچاه ویل ریخت (میدانید چرااین کارها رامیکرد چون خودش همیشه میگفت ازطرف پیروزکه کسی سوال وحسابرسی نمیکند فکرمیکرد پیروز میشود وازحسابرسی درمیرود )ولی بداند درصورت پیروزی باید جواب بیشتری به مردم بدهد ومردم ایران ازکارها وعملکرد رجوی عضدانلو کوتاه نخواهند امد بگذریم ازاینکه همین الان که منفوروایزوله ملت تشریف دارد خود دلیل برهمین حسابرسی ملت ازاوست

————————

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید